19. 10. 2018

Podnětný článek v časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC o agresi on-line

V srpnovém čísle české mutace populárně-naučného měsíčníku NATIONAL GEOGRAPHIC vyšel v sekci „Objevujte | Aktuální téma – Vysvětlení každodenních divů a záhad kolem nás“ (s. 4–8) zajímavý článek „Jsme tak zlí, jak ukazujeme on-line?“ od badatele Agustína Fuentese, profesora antropologie na University of Notre Dame v Indianě.

Článek se zabývá verbální agresí, kterou projevují anonymní komentátoři v on-line diskusích a na sociálních sítích. Tyto zlé a nenávistné výroky však dle autora nejsou způsobeny nějakou zlou lidskou podstatou, ale několika faktory:

1) evoluční sociální dovedností navazovat společenské vztahy a společně řešit problémy

2) prudkým rozvojem sociálních médií

3) současnou specifickou politickou a hospodářskou situací, která přináší velké nerovnosti a izolaci

To, jak vnímáme a zažíváme svět, je do značné míry ovlivněno tím, kým se obklopujeme – rodinou, přáteli, komunitou, institucemi, názory, přičemž tyto vlivy působí na naší neurobiologii. Lidský organismus (mozek i tělo) prochází „neustálými drobnými změnami, takže to, jak vnímáme svět, je svázáno s osobami a místy, která považujeme za nejvíce spojená s námi samými“. (s. 8) Jedná se o sdílenou skutečnost. Dnes toto okolí může zahrnovat virtuální svět ve větší míře, než ten reálný.

Anonymita a izolace způsobují, že projevit agresi je snadné, snadnější než dřív. Podstatné je, že pokud se neodporuje zlu, v tomto případě projevy nenávisti nemají žádnou korigující odezvu nebo následky, šíří se dál a agrese a hulvátství se tím podporuje.

Řešením je proto společně, jednotně vystoupit proti agresi.Po mnoho tisíciletí lidé kolektivně trestají útočné a protispolečenské jednání (…) a nutí provinilce, aby se za podobné jednání styděli.“ Dle Agustína Fuentese je tedy klíčem nepřejít urážky mlčením. Mezi strategie, jaké lidé v takové situaci volí, patří nahlásit případ obtěžování osobě odpovědné za web, či postavit se dané osobě on-line, diskutovat o problému. Čili vlastně jinými slovy nebýt lhostejný. Z článku však vyplývá, že lidé většinou nepodniknou nic a urážky ignorují. Naopak více jak třetina respondentů výzkumu z roku 2017 uvedla, že nezůstali neteční, když se stali svědkem on-line šikany třetí osoby.

Snad tedy máme naději.

 

Srpnové vydání časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC vyšlo dne 11. srpna 2018. Časopis je vydáván v české mutaci od roku 2002.

Webové stránky: www.national-geographic.cz

 

- ZPĚT -
predchozí
5. 11. 2018

Audio obsah ohrožující dětské posluchače ve vysílání Českého rozhlasu

Program Český rozhlas 3 – Vltava pro své posluchače v červenci a srpnu 2018 připravil „africké léto“. Do vysílání zařazoval pořady, jimiž chtěl, dle svého vyjádření, vzdát hold pestrosti afrického kontinentu, jeho exotické a bezbřehé imaginaci. Český rozhlas záměr propagoval slovy: „Necháme si…
26. 10. 2018

Rodičovský průvodce digitálním světem

„Mediální mámy a digitální tátové“ to je titul nové publikace, která zkoumá vliv moderních komunikačních technologií na děti a dospívající. Autorkou knihy je dr. Yalda T. Uhls, psycholožka a sama matka dvou teenagerů.
19. 10. 2018

Podnětný článek v časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC o agresi on-line

V srpnovém čísle české mutace populárně-naučného měsíčníku NATIONAL GEOGRAPHIC vyšel v sekci „Objevujte | Aktuální téma – Vysvětlení každodenních divů a záhad kolem nás“ (s. 4–8) zajímavý článek „Jsme tak zlí, jak ukazujeme on-line?“ od badatele Agustína Fuentese, profesora antropologie na…
15. 10. 2018

Také užíváte HbbTV?

Dnešní televizní přijímače umožňují daleko více funkcí, než jen prosté sledování pořadů. Díky technologii a funkcím tzv. HbbTV může divák aktivně přijímat a užívat další funkcionality. Hrát hry. Nakupovat. Či získat prémiový obsah. V souvislosti s tímto novým fenoménem vyvstaly otázky, zda…
11. 10. 2018

Evropa 2 uvedla pořad ohrožující dětské posluchače

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 11. zasedání dne 26. června 2018 rozhodla na základě posluchačské stížnosti upozornit provozovatele programu Evropa 2 na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti nezařazovat v době mezi 6. a 22. hodinou do vysílání…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media