Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

19. 4. 2017

Zpřístupnění audiovizuálního obsahu pro děti se sluchovým a zrakovým postižením

V rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2017, dne 1. června 2017, proběhne druhý ročník konference Média dětem, média s dětmi. Letošní ročník konference, kterou opětovně pořádá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, bude zaměřen na specifickou oblast, a to na zpřístupnění vysílání a obecně audiovizuálního…
28. 3. 2017

Jak se učí mediální výchova na středních školách?

V únoru letošního roku byly organizací Člověk v tísni, v rámci jejího vzdělávacího programu Jeden svět na školách, zveřejněny závěry výzkumu „Výuka mediální výchovy na středních školách“, který pro ni zpracovala společnost MEDIAN, s.r.o.
8. 3. 2017

I oscarový filmový snímek může být ohrožující pro dětského diváka

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém druhém zasedání v roce 2017 rozhodla upozornit provozovatele programu JOJ Cinema, společnost DONEAL, s.r.o., na porušení zákonného ustanovení, které zakazuje mezi 6. a 22. hodinou zařazovat do vysílání pořady, které mohou ohrozit psychický, fyzický…
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media