Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

25. 8. 2016

Clavin a Arginmax napříště až po 22. hodině

Již 7. září 2016 vstoupí v účinnost novela zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která zakotví povinnost, aby provozovatelé vysílání obchodní sdělení, týkající se humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti, nezařazovali do…
19. 8. 2016

Projekt filmové výchovy CinEd

Mezinárodní program filmové výchovy CinEd si klade za cíl zpřístupnit evropské filmy mladým divákům ve věku 6–19 let. Partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů, která koordinuje tento program v České republice a zprostředkovává jej všem zájemcům.
11. 8. 2016

Film Mortal Instruments: Město z kostí byl zařazen do nevhodného vysílacího času

Na programu Nova Cinema byl 15. května 2016 od 11.20 hod. odvysílán film Mortal Instruments: Město z kostí. Na odvysílání filmu v dopoledních hodinách Radu pro rozhlasové a televizní vysílání upozornil rodič, který byl svědkem toho, jak zděšeně jeho dítě na některé scény filmu reagovalo. Na základě…
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media