Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

8. 6. 2016

Nová studie mediální gramotnosti osob starších 15 let

V roce 2010 se rozšířila působnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o některé povinnosti v oblasti mediální gramotnosti. V době, kdy Rada byla novými povinnostmi pověřena, nebyly v ČR dostupné výsledky šetření, které by poskytovaly ucelenou informaci o tom, jaká je úroveň mediální…
25. 5. 2016

Jsem nahý aneb Tu fotku zveřejnila maminka

Co vše jsou lehkomyslní rodiče schopni udělat svým dětem? Ne, teď nemáme na mysli úraz z nedbalosti nebo dokonce týrání. Jde o něco mnohem subtilnějšího. O prosté zveřejňování fotografií na sociálních sítích nebo zájmových webech… Ovšem na těchto fotografiích se dítě nachází nějakým způsobem…
13. 5. 2016

Festival animovaného filmu ANIFILM 2016

Ve dnech 3. až 8. května 2016 se v Třeboni konal mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm pořádaný společností ANIFILM  a Občanským sdružením pro podporu animovaného filmu. Dle oficiálních internetových stránek akce (www.anifilm.cz) festival představuje aktuální trendy, postupy, technologie a…
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media