Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

13. 5. 2016

Festival animovaného filmu ANIFILM 2016

Ve dnech 3. až 8. května 2016 se v Třeboni konal mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm pořádaný společností ANIFILM  a Občanským sdružením pro podporu animovaného filmu. Dle oficiálních internetových stránek akce (www.anifilm.cz) festival představuje aktuální trendy, postupy, technologie a…
15. 4. 2016

Konference Média dětem, média s dětmi v rámci zlínského festivalu

V rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2016 pořádá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání konferenci Média dětem, média s dětmi. Konference se zaměří na problematiku rozhlasového a televizního vysílání pro děti, na ochranu dětí před rizikovými mediálními obsahy a rovněž na audiovizuální tvorbu vytvářenou…
6. 4. 2016

Projekt primární prevence dětských úrazů "JežkovyVoči, aby nebyl malér!"

Až 350 000 dětí ročně musí být v ČR pro úraz odborně ošetřeno. Z toho okolo 37 tisíc úrazů končí hospitalizací, 250 až 300 dětí na následky zranění umírá.
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media