Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

20. 7. 2016

Upoutávka na film Prci, prci, prcičky nebyla vhodná pro děti

Provozovatel programu Prima COOL byl Radou pro rozhlasové a televizní vysílání upozorněn na porušení zákonného ustanovení, které ukládá povinnost provozovatelů nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí…
11. 7. 2016

Óčko ohrozilo dětské diváky

V únoru tohoto roku zařazovala televize Óčko do svého vysílání upoutávku na soutěž „Ceny ARTUR“. Účastníci této soutěže natáčejí filmy o stopáži 3 až 5 minut na vybrané téma, resp. filmy vybraného žánru. V únoru tímto žánrem bylo DRAMA. Nejlepší natočené filmy jsou zařazeny do vysílání Óčka.…
30. 6. 2016

KONFERENCE MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI, ZLÍN

Dne 1. června 2016 se v rámci 56. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně – Zlín Film Festival – uskutečnila konference Média dětem, média s dětmi, která byla organizována Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media