Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

24. 2. 2017

Vliv reklam na alkohol na dětského diváka

Evropská komise uveřejnila studii, která mapuje, jak často a jakým způsobem jsou děti vystavovány vlivu reklam na alkohol. Tato studie se týká televizního vysílání a on-line služeb.
17. 2. 2017

Méně hazardu s hazardem!

Dne 1. 1. 2017 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje provozování hazardních her, a to zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tento zákon nahradil původní úpravu loterií a podobných her, která byla zakotvená v zákoně č. 202/1990 Sb.
16. 2. 2017

Mediální gramotnost zranitelných skupin diváků

Web Děti a média se často vrací k otázkám mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání. Tentokrát se zaměříme na specifickou oblast, a to na mediální gramotnost osob, které lze charakterizovat jako zranitelné či ohrožené, přičemž budeme vycházet ze studie, kterou si nechala zpracovat Rada pro…
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media