Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

8. 3. 2017

I oscarový filmový snímek může být ohrožující pro dětského diváka

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém druhém zasedání v roce 2017 rozhodla upozornit provozovatele programu JOJ Cinema, společnost DONEAL, s.r.o., na porušení zákonného ustanovení, které zakazuje mezi 6. a 22. hodinou zařazovat do vysílání pořady, které mohou ohrozit psychický, fyzický…
1. 3. 2017

Rešerše kriminálních seriálů v televizním vysílání V

Již popáté předkládáme čtenářům webu Děti a média závěry rešerše kriminálních seriálů ve vysílání českých celoplošných televizních programů. Cílem rešerší je zjistit, jak významné zastoupení mají v televizním vysílání pořady s kriminální tematikou.
24. 2. 2017

Vliv reklam na alkohol na dětského diváka

Evropská komise uveřejnila studii, která mapuje, jak často a jakým způsobem jsou děti vystavovány vlivu reklam na alkohol. Tato studie se týká televizního vysílání a on-line služeb.
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media