Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

20. 12. 2016

Ohrožení dětských diváků opět předmětem postihu

Na druhém listopadovém zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bylo rozhodnuto o vydání dvou upozornění za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tedy zákonného ustanovení, které zakazuje zařazovat do vysílání mezi 6. a 22. hodinou pořady a upoutávky, které mohou ohrožovat…
9. 12. 2016

Konference Media Education Summit

Počátkem listopadu se v Římě uskutečnila mezinárodní konference Media Education Summit, zaměřená na vzdělávání v oblasti médií. Setkání odborníků, zejména pedagogů a expertů z oblasti výzkumu médií a mediální teorie, umožnilo srovnání přístupů k mediální výchově napříč Evropou a představilo…
15. 11. 2016

Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově – 48. ročník

Ve dnech 9.–13. října 2016 proběhl v Ostrově nad Ohří další ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Jednalo se již o 48. ročník, poprvé se festival konal v roce 1969. Festival se konal tradičně v Domě kultury na Mírovém náměstí a má svá partnerská města, kde se promítají…
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media