Média jsou vedle rodiny a školy v současnosti nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k formování dětí. Vliv elektronických médií na děti je obrovský. To si uvědomují nejen rodiče a učitelé, ale také instituce a organizace, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí, pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, či ochraně dětí před možnými riziky a negativními dopady médií, ať již televizního vysílání, internetu nebo jiných forem mediální komunikace.
A právě pro všechny ty, kterým není lhostejné, jakou formou a v jaké míře média, zejména pak televize, ovlivňují děti a dospívající, vznikl webový projekt Děti a média pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Web slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

19. 9. 2016

Problematické snímky na programu Film+

V průběhu června 2016 byly na televizním programu Film+ v denním vysílacím čase zařazeny dva snímky, které Rada pro rozhlasové a televizní vysílání posoudila jako ohrožující fyzický, psychický či mravní vývoj dětí a mladistvých.
1. 9. 2016

Pokuta za film Zabiják Joe

Před časem jsme na webu Děti a media informovali o opakovaných prohřešcích na televizním programu JOJ Cinema. Tato televizní stanice v posledním roce odvysílala v denním vysílacím čase hned několik filmů, které ohrožovaly psychický, fyzický či mravní vývoj dětí a mladistvých.
25. 8. 2016

Clavin a Arginmax napříště až po 22. hodině

Již 7. září 2016 vstoupí v účinnost novela zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která zakotví povinnost, aby provozovatelé vysílání obchodní sdělení, týkající se humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti, nezařazovali do…
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media