28. 2. 2018

V Německu platí zákon o odstraňování protiprávního obsahu na sociálních sítích

Celosvětová eskalace nenávistného a protiprávního obsahu na sociálních sítích vyvolala zcela zásadní diskusi o tom, zda a jak takovýto obsah regulovat a eliminovat. Tato diskuse ovšem přináší nevyhnutelný konflikt mezi právem na ochranu před protiprávním obsahem a svobodou slova. Zastánci obou těchto práv přesvědčivě argumentují, proč právě to jejich právo má být upřednostněno. Je ovšem jasné, že v zájmu celospolečenského smíru i v zájmu jednotlivců je najít optimální míru a cestu regulace.

Patrně nejrazantněji se k této otázce v současnosti postavilo Německo, kde od 1. ledna letošního roku vstoupil v účinnost zákon o prosazování práva na sociálních sítích, pro který se vžilo označení NetzGD. Zákon byl schválen již v polovině minulého roku, ale jeho účinnost byla odložena na začátek roku 2018, aby se provozovatelé sociálních sítí měli možnost technicky a prakticky připravit.

Zákon ukládá povinnost provozovatelům sociálních sítí, které mají více než 2 miliony uživatelů, aby do 24 hodin od oznámení porušení zákona odstranili protiprávní obsah. Za protiprávní obsah se v tomto kontextu považují zejména nenávistné projevy, fake news, pravicově nacionalistický, rasistický nebo xenofobní obsah a také obsah, jímž se šíří dětská pornografie nebo obsah, který podněcuje terorismus.

Provozovatel, který takový obsah neodstraní, se vystavuje riziku sankce, která může překročit až miliardu korun. V současnosti se zákon vztahuje zejména na YouTube, Twitter, Facebook, Tumblr, Reddit a další.

V praxi se zákon uplatňuje zpravidla tak, že závadný obsah je nahlášen provozovateli sociální sítě na základě jím zveřejněných instrukcí tak, aby inkriminovaný obsah byl dohledatelný a identifikovatelný. Například Facebook či Google na svých stránkách připravily formulář, který uživatelům dává pokyny, jak v případě potřeby přesně postupovat.

Pokud příslušná sociální síť na nahlášení protiprávního obsahu nezareaguje jeho odstraněním, musí se stěžovatel obrátit na německé ministerstvo spravedlnosti.

Zákon je nicméně kritizován nejen pro porušování práva na svobodu slova, ale také proto, že na provozovatele sociálních sítí klade obrovské nároky, zejména personální. A navíc právě na ně primárně přenáší odpovědnost za posouzení toho, co je obsahem protiprávním a co nikoli.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
7. 3. 2018

Dvě knižní novinky o propagandě a dezinformacích

Není náhodou, že se web Děti a média zejména v posledních měsících opakovaně vrací k tématu dezinformací, mediální manipulace a propagandy, a to jak na internetu, tak bohužel stále častěji i v tradičních médiích. V nedávné době jsme čtenáře webu informovali o pozoruhodném projektu studentů…
28. 2. 2018

V Německu platí zákon o odstraňování protiprávního obsahu na sociálních sítích

Celosvětová eskalace nenávistného a protiprávního obsahu na sociálních sítích vyvolala zcela zásadní diskusi o tom, zda a jak takovýto obsah regulovat a eliminovat. Tato diskuse ovšem přináší nevyhnutelný konflikt mezi právem na ochranu před protiprávním obsahem a svobodou slova. Zastánci obou…
26. 2. 2018

Rešerše kriminálních seriálů v televizním vysílání VI

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas čtenáře webu Děti a média seznámit s výsledky rešerše kriminálních pořadů za další rok – tedy za rok uplynulý rok 2017. S obdobnou rešerší kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních programů se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání seznámila…
20. 2. 2018

Film Prokletí domu slunečnic byl pro děti ohrožující

Na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání se obrátil televizní divák, který dne 25. listopadu 2017 v podvečerních hodinách sledoval na programu AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE film Prokletí domu slunečnic.
13. 2. 2018

Upoutávka na pořad Halloween nebyla vhodná pro děti

Provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. zařadil dne 28. října 2017 ve 12.23 hodin do vysílání programu Prima COOL upoutávku na horor Halloween.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media