28. 2. 2018

V Německu platí zákon o odstraňování protiprávního obsahu na sociálních sítích

Celosvětová eskalace nenávistného a protiprávního obsahu na sociálních sítích vyvolala zcela zásadní diskusi o tom, zda a jak takovýto obsah regulovat a eliminovat. Tato diskuse ovšem přináší nevyhnutelný konflikt mezi právem na ochranu před protiprávním obsahem a svobodou slova. Zastánci obou těchto práv přesvědčivě argumentují, proč právě to jejich právo má být upřednostněno. Je ovšem jasné, že v zájmu celospolečenského smíru i v zájmu jednotlivců je najít optimální míru a cestu regulace.

Patrně nejrazantněji se k této otázce v současnosti postavilo Německo, kde od 1. ledna letošního roku vstoupil v účinnost zákon o prosazování práva na sociálních sítích, pro který se vžilo označení NetzGD. Zákon byl schválen již v polovině minulého roku, ale jeho účinnost byla odložena na začátek roku 2018, aby se provozovatelé sociálních sítí měli možnost technicky a prakticky připravit.

Zákon ukládá povinnost provozovatelům sociálních sítí, které mají více než 2 miliony uživatelů, aby do 24 hodin od oznámení porušení zákona odstranili protiprávní obsah. Za protiprávní obsah se v tomto kontextu považují zejména nenávistné projevy, fake news, pravicově nacionalistický, rasistický nebo xenofobní obsah a také obsah, jímž se šíří dětská pornografie nebo obsah, který podněcuje terorismus.

Provozovatel, který takový obsah neodstraní, se vystavuje riziku sankce, která může překročit až miliardu korun. V současnosti se zákon vztahuje zejména na YouTube, Twitter, Facebook, Tumblr, Reddit a další.

V praxi se zákon uplatňuje zpravidla tak, že závadný obsah je nahlášen provozovateli sociální sítě na základě jím zveřejněných instrukcí tak, aby inkriminovaný obsah byl dohledatelný a identifikovatelný. Například Facebook či Google na svých stránkách připravily formulář, který uživatelům dává pokyny, jak v případě potřeby přesně postupovat.

Pokud příslušná sociální síť na nahlášení protiprávního obsahu nezareaguje jeho odstraněním, musí se stěžovatel obrátit na německé ministerstvo spravedlnosti.

Zákon je nicméně kritizován nejen pro porušování práva na svobodu slova, ale také proto, že na provozovatele sociálních sítí klade obrovské nároky, zejména personální. A navíc právě na ně primárně přenáší odpovědnost za posouzení toho, co je obsahem protiprávním a co nikoli.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
30. 11. 2018

Rozhovor s předsedou RRTV, Ivanem Krejčím, nejen o webu Děti a média

Pane předsedo, web Děti a média, který RRTV provozuje už více než šest let, vznikl jako projekt, jehož cílem je nabízet informace rodičům a všem dalším, kteří se bojí negativního vlivu médií na děti. Myslíte, že tento úkol web plní? Věřím, že ano. Prostřednictvím webu se snažíme poskytovat širokou…
22. 11. 2018

50. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana. Letos to byl již jubilejní 50. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
5. 11. 2018

Audio obsah ohrožující dětské posluchače ve vysílání Českého rozhlasu

Program Český rozhlas 3 – Vltava pro své posluchače v červenci a srpnu 2018 připravil „africké léto“. Do vysílání zařazoval pořady, jimiž chtěl, dle svého vyjádření, vzdát hold pestrosti afrického kontinentu, jeho exotické a bezbřehé imaginaci. Český rozhlas záměr propagoval slovy: „Necháme si…
26. 10. 2018

Rodičovský průvodce digitálním světem

„Mediální mámy a digitální tátové“ to je titul nové publikace, která zkoumá vliv moderních komunikačních technologií na děti a dospívající. Autorkou knihy je dr. Yalda T. Uhls, psycholožka a sama matka dvou teenagerů.
19. 10. 2018

Podnětný článek v časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC o agresi on-line

V srpnovém čísle české mutace populárně-naučného měsíčníku NATIONAL GEOGRAPHIC vyšel v sekci „Objevujte | Aktuální téma – Vysvětlení každodenních divů a záhad kolem nás“ (s. 4–8) zajímavý článek „Jsme tak zlí, jak ukazujeme on-line?“ od badatele Agustína Fuentese, profesora antropologie na…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media