13. 2. 2018

Upoutávka na pořad Halloween nebyla vhodná pro děti

Provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. zařadil dne 28. října 2017 ve 12.23 hodin do vysílání programu Prima COOL upoutávku na horor Halloween.

Upoutávka obsahovala ve velmi rychle se střídajících střizích řadu typických hororových výjevů – hrůzné nestvůry, děti a postavy, které vypadaly jako oživlí mrtví ze záhrobí, osoby potýkající se s život ohrožujícím extrémním ohrožením, osoby na útěku, v souboji s monstry, záběry na vyděšené a lekající se tváře postav. Tato vyobrazení byla šokující, děsivá, pracující s prvky hororové estetiky. Jednotlivé obrazy se objevovaly v rychlém sledu, odehrávaly se v přítmí a postrádaly širší kontext. Pocit děsu a nebezpečí zintenzivňoval zneklidňující, řezavý, jakoby vibrující zvuk doprovázený lidskými hrůznými a úpěnlivými výkřiky.

V citlivých divácích mohly uvedené výjevy vyvolávat hrůzu a úzkost a způsobit jim psychický otřes. Zejména na děti mohlo klipovité řazení hororových obrazů působit značně sugestivně a mohlo v nich vyvolat intenzivní pocit strachu.

Případ je o to závažnější, že upoutávka byla zařazena v poledním čase během soutěžního pořadu Pevnost Boyard, který s oblibou sleduje i řada dětských diváků. Jejímu zhlédnutí pak, na rozdíl od samotného pořadu, nemohli rodiče dětských diváků nijak předejít, protože její odvysílání neočekávali.

Je třeba podotknout, že samotný film Halloween je určen pouze pro dospělé publikum. Například v Německu, Velké Británii či Norsku je přístupný od 18 let. Provozovatel přesto necitlivě vybral z děje značně zneklidňující obsahy a sestavil z nich programovou upoutávku.

Na rizikovosti upoutávky nic neubral ani komentář, který zobrazený obsah způsobem typickým pro program Prima COOL ironizoval. Dětský divák totiž nebyl schopen nadsázku v komentáři dekódovat, resp. znevažující komentář působivost záběrů nijak nesnižoval.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se analýzou upoutávky, zpracované na základě diváckého podnětu, zabývala na svém zasedání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení povinnosti nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

 

- ZPĚT -
predchozí
20. 2. 2018

Film Prokletí domu slunečnic byl pro děti ohrožující

Na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání se obrátil televizní divák, který dne 25. listopadu 2017 v podvečerních hodinách sledoval na programu AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE film Prokletí domu slunečnic.
13. 2. 2018

Upoutávka na pořad Halloween nebyla vhodná pro děti

Provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. zařadil dne 28. října 2017 ve 12.23 hodin do vysílání programu Prima COOL upoutávku na horor Halloween.
18. 12. 2017

Česká školní inspekce zkoumá mediální gramotnost žáků

Ve dnech od 13. do 24. listopadu 2017 prováděla Česká školní inspekce ověřování výsledků žáků 9. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v oblastech čtenářské, matematické, sociální a mediální gramotnosti. Do vzorku bylo zařazeno přibližně…
30. 11. 2017

49. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana, tentokráte již jeho 49. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou filmů…
29. 11. 2017

Budoucnost ochrany dětských diváků

Stále častěji lze slýchat ve veřejném prostoru, že regulace televizního vysílání, jejímž cílem je chránit děti před rizikovými pořady, je anachronismus. Kritici regulace argumentují tím, že pokud se dítě jen pár kliky na internetu dostane prakticky k jakémukoli obsahu, je dohled nad tím, aby před…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media