21. 8. 2017

Přednáška Regulace, nebo cenzura? na Letní filmové škole

Do letošního ročníku Letní filmové školy byla zařazena přednáška Vilmy Huškové a Jiřího Hadaše Regulace, nebo cenzura?, která proběhla 31. 7. 2017 v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Jejím cílem bylo seznámit zejména mladé účastníky LFŠ s principy cenzury a regulace v audiovizi a s rozdíly mezi oběma termíny.

Jiří Hadaš poskytl historický exkurz do doby před rokem 1989 a vysvětlil, jaké orgány a jakým způsobem uplatňovaly v minulosti cenzurní zásahy při tvorbě filmů, tiskovin, divadelních představení a televizního a rozhlasového obsahu. Seznámil posluchače s jednotlivými typy cenzury a formami jejího uplatnění. Příspěvek shrnul vývoj cenzury u nás i celosvětově a podrobně se zaměřil na období Protektorátu a rovněž dobu komunistického režimu.

Vilma Hušková se věnovala zákonné regulaci rozhlasového a televizního vysílání po roce 1989. Přiblížila úlohu orgánu, jakým je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, a uvedla posluchače do souvislostí regulace audiovizuálního obsahu nejen v ČR ale i v Evropské unii. Vysvětlila, co je podstatou duálního systému vysílání, jakým způsobem získávají soukromé společnosti licence opravňující k vysílání a jaký smysl má veřejnoprávní vysílání. Seznámila přítomné s povinnostmi provozovatelů vysílání a zmínila, jakých přestupků se provozovatelé nejčastěji dopouštějí. Příspěvek byl ilustrativně doplněn konkrétními ukázkami audiovizuálních obsahů, které byly předmětem sankce ze strany RRTV.

 

- ZPĚT -
predchozí
11. 5. 2018

Třetí ročník konference Média dětem, média s dětmi bude věnován rozhlasu

Letošní ročník konference Média dětem, média s dětmi, pořádaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2018, se tentokrát zaměří na vztah dětí a rozhlasového vysílání. Bude se zamýšlet nad tím, co rádio nabízí dnešním dětem, a to nejen jako posluchačům, ale také jako…
4. 5. 2018

Moc osudu pro děti ohrožující

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém zasedání dne 10. dubna 2018 rozhodla upozornit provozovatele programu KINO BARRANDOV, Barrandov Televizní Studio a.s., na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti nezařazovat mezi 6. a 22. hodinou do vysílání…
23. 4. 2018

Studie Ofcom Děti a rodiče: využití médií

Britský audiovisuální regulátor Ofcom vydal 29. listopadu 2017 Zprávu o přístupu rodičů a jejich dětí k médiím. Zpráva rozebírá mediální gramotnost nejen dětí jakožto chráněné skupiny diváků, ale i jejich rodičů, neboť ti mají podstatný vliv na to, co a jak jejich děti konzumují. Zpráva detailně…
13. 4. 2018

Fenomén „pro-ana blogů“ a jeho nebezpečí

O nebezpečné nemoci mentální anorexie již dnes bezpochyby slyšel každý z nás, stejně tak o jejích nemalých rizicích – bohužel, v tomto případě se jedná i o statisticky významné riziko smrti. Jde o psychické onemocnění s vážnými somatickými následky. My se nyní podíváme nejen na samotnou nemoc, ale…
6. 4. 2018

Pohádky o perverzních prasátcích aneb DIGITÁLNÍ RODIČOVSTVÍ

S laskavým svolením časopisu ČILICHILI, společnosti Vodafone Czech Republic a.s., zveřejňujeme článek z únorového vydání tohoto periodika. Věříme, že text, který varuje před některými nebezpečími, která mohou číhat na děti v prostředí internetu, zaujme i čtenáře webu Děti a media.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media