21. 8. 2017

Přednáška Regulace, nebo cenzura? na Letní filmové škole

Do letošního ročníku Letní filmové školy byla zařazena přednáška Vilmy Huškové a Jiřího Hadaše Regulace, nebo cenzura?, která proběhla 31. 7. 2017 v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Jejím cílem bylo seznámit zejména mladé účastníky LFŠ s principy cenzury a regulace v audiovizi a s rozdíly mezi oběma termíny.

Jiří Hadaš poskytl historický exkurz do doby před rokem 1989 a vysvětlil, jaké orgány a jakým způsobem uplatňovaly v minulosti cenzurní zásahy při tvorbě filmů, tiskovin, divadelních představení a televizního a rozhlasového obsahu. Seznámil posluchače s jednotlivými typy cenzury a formami jejího uplatnění. Příspěvek shrnul vývoj cenzury u nás i celosvětově a podrobně se zaměřil na období Protektorátu a rovněž dobu komunistického režimu.

Vilma Hušková se věnovala zákonné regulaci rozhlasového a televizního vysílání po roce 1989. Přiblížila úlohu orgánu, jakým je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, a uvedla posluchače do souvislostí regulace audiovizuálního obsahu nejen v ČR ale i v Evropské unii. Vysvětlila, co je podstatou duálního systému vysílání, jakým způsobem získávají soukromé společnosti licence opravňující k vysílání a jaký smysl má veřejnoprávní vysílání. Seznámila přítomné s povinnostmi provozovatelů vysílání a zmínila, jakých přestupků se provozovatelé nejčastěji dopouštějí. Příspěvek byl ilustrativně doplněn konkrétními ukázkami audiovizuálních obsahů, které byly předmětem sankce ze strany RRTV.

 

- ZPĚT -
predchozí
31. 10. 2017

Samoregulace reklamy na alkohol

V nedávné době web Děti a média informoval o efektivitě samoregulačních opatření, jejichž cílem je omezit vliv reklamy propagující sladké, slané a tučné potraviny na dětské spotřebitele. Je třeba zmínit, že rovněž někteří výrobci alkoholu jsou si vědomi své společenské odpovědnosti.
20. 10. 2017

Odolávat propagandě je celospolečenským zájmem

V nedávné době jsme se na webu Děti a média zamýšleli nad novými riziky, která média přinášejí pro dnešní generaci dětí a dospívajících. Zaměřili jsme se na problematiku návodnosti mediálně zprostředkovaného rizikového chování. Dnes se chceme věnovat nebezpečím, která jsou rovněž novým fenoménem…
6. 10. 2017

Budoucnost mediální výchovy v České republice

Ve druhé polovině roku 2017 a na začátku roku 2018 probíhá na půdě Senátu parlamentu České republiky série odborných seminářů s názvem Budoucnost mediální výchovy v České republice. Pořadateli seminářů jsou Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy…
20. 9. 2017

Samoregulace reklamy na nezdravé potraviny je efektivní

Web Děti a média se již po několik let pravidelně vrací k problematice ochrany dětských spotřebitelů před dopady reklamy na sladké, slané a tučné potraviny. Evropská komise apeluje na členské státy EU, aby věnovaly zvýšenou pozornost zejména důsledkům reklamy na tyto skupiny potravin, spočívajícím…
11. 9. 2017

Nepodceňujme riziko nápodoby

O rizicích, která média představují pro děti a dospívající, web Děti a média informuje pravidelně. V souvislosti s překotným vývojem komunikačních technologií se ale i rizika proměňují. Mění se i pohled veřejnosti a odborníků na to, před čím děti chránit a jak.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media