21. 8. 2017

Přednáška Regulace, nebo cenzura? na Letní filmové škole

Do letošního ročníku Letní filmové školy byla zařazena přednáška Vilmy Huškové a Jiřího Hadaše Regulace, nebo cenzura?, která proběhla 31. 7. 2017 v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Jejím cílem bylo seznámit zejména mladé účastníky LFŠ s principy cenzury a regulace v audiovizi a s rozdíly mezi oběma termíny.

Jiří Hadaš poskytl historický exkurz do doby před rokem 1989 a vysvětlil, jaké orgány a jakým způsobem uplatňovaly v minulosti cenzurní zásahy při tvorbě filmů, tiskovin, divadelních představení a televizního a rozhlasového obsahu. Seznámil posluchače s jednotlivými typy cenzury a formami jejího uplatnění. Příspěvek shrnul vývoj cenzury u nás i celosvětově a podrobně se zaměřil na období Protektorátu a rovněž dobu komunistického režimu.

Vilma Hušková se věnovala zákonné regulaci rozhlasového a televizního vysílání po roce 1989. Přiblížila úlohu orgánu, jakým je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, a uvedla posluchače do souvislostí regulace audiovizuálního obsahu nejen v ČR ale i v Evropské unii. Vysvětlila, co je podstatou duálního systému vysílání, jakým způsobem získávají soukromé společnosti licence opravňující k vysílání a jaký smysl má veřejnoprávní vysílání. Seznámila přítomné s povinnostmi provozovatelů vysílání a zmínila, jakých přestupků se provozovatelé nejčastěji dopouštějí. Příspěvek byl ilustrativně doplněn konkrétními ukázkami audiovizuálních obsahů, které byly předmětem sankce ze strany RRTV.

 

- ZPĚT -
predchozí
18. 12. 2017

Česká školní inspekce zkoumá mediální gramotnost žáků

Ve dnech od 13. do 24. listopadu 2017 prováděla Česká školní inspekce ověřování výsledků žáků 9. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v oblastech čtenářské, matematické, sociální a mediální gramotnosti. Do vzorku bylo zařazeno přibližně…
30. 11. 2017

49. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana, tentokráte již jeho 49. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou filmů…
29. 11. 2017

Budoucnost ochrany dětských diváků

Stále častěji lze slýchat ve veřejném prostoru, že regulace televizního vysílání, jejímž cílem je chránit děti před rizikovými pořady, je anachronismus. Kritici regulace argumentují tím, že pokud se dítě jen pár kliky na internetu dostane prakticky k jakémukoli obsahu, je dohled nad tím, aby před…
31. 10. 2017

Samoregulace reklamy na alkohol

V nedávné době web Děti a média informoval o efektivitě samoregulačních opatření, jejichž cílem je omezit vliv reklamy propagující sladké, slané a tučné potraviny na dětské spotřebitele. Je třeba zmínit, že rovněž někteří výrobci alkoholu jsou si vědomi své společenské odpovědnosti.
20. 10. 2017

Odolávat propagandě je celospolečenským zájmem

V nedávné době jsme se na webu Děti a média zamýšleli nad novými riziky, která média přinášejí pro dnešní generaci dětí a dospívajících. Zaměřili jsme se na problematiku návodnosti mediálně zprostředkovaného rizikového chování. Dnes se chceme věnovat nebezpečím, která jsou rovněž novým fenoménem…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media