30. 1. 2019

Otevřená učebnice mediální výchovy

Úskalím mediálního vzdělávání a nedostatečné úrovni mediální gramotnosti české populace se web Děti a média věnuje velmi často, ovšem tentokrát můžeme čtenářům z této oblasti přinést dobré zprávy. V nedávné době byl panem Michalem Kaderkou, pedagogem z pražského Gymnázia Na Zatlance, spuštěn nový web svetmedii.info, který má poskytovat učitelům, ale i dalším zájemcům z řad veřejnosti, všechny důležité zdroje k mediálnímu vzdělávání.

Jméno Michala Kaderky není pro čtenáře webu Děti a média nové, v létě loňského roku se mohli seznámit se studií Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR, kterou Michal Kaderka zpracoval pro think-tank Evropské hodnoty  (/art/2932/evropske-hodnoty-analyza-stavu-medialniho-vzdelavani-na-zakladnich-a-strednich-skolach-v-cr.htm?page_idx=10).

Michal Kaderka na web svetmedii.info postupně zařazuje jednotlivé kapitoly otevřené učebnice mediální výchovy Svět médií. Dosud byly zveřejněny kapitoly věnované chování v online prostředí, na sociálních sítích a v diskusích, nenávistným projevům či zpravodajským hodnotám. Jejich prostřednictvím se mohou studenti seznámit například s tím, co jsou to argumentační fauly, jak rozpoznat trestný internetový obsah, či jaké jsou editoriální zákonitosti tvorby zpravodajství.

Přínosem webu je, že shromažďuje odkazy na související zdroje, takže zájemci o konkrétní mediální problematiku snadno naleznou další podklady a data. Web rovněž soustřeďuje informace o vzdělávacích seminářích a akcích pro pedagogy mediální výchovy z celé republiky. Některé ze vzdělávacích lekcí pak nabízí přímo Michal Kaderka.

 

predchozí
30. 1. 2019

Otevřená učebnice mediální výchovy

Úskalím mediálního vzdělávání a nedostatečné úrovni mediální gramotnosti české populace se web Děti a média věnuje velmi často, ovšem tentokrát můžeme čtenářům z této oblasti přinést dobré zprávy. V nedávné době byl panem Michalem Kaderkou, pedagogem z pražského Gymnázia Na Zatlance, spuštěn nový…
8. 1. 2019

Rešerše kriminálních seriálů v televizním vysílání VII

Další rok uplynul a opět nastal čas publikovat výsledky rešerše kriminálních pořadů – nyní tedy za rok 2018. S obdobnou rešerší kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních programů se Rada seznámila i v minulých letech a všechny předchozí výstupy jsou na stránkách Děti a média…
17. 12. 2018

Revidovaná směrnice o audiovizuálních mediálních službách významně mění ochranu dětského diváka

Před několika týdny byla Evropským parlamentem a Radou Evropské unie přijata Směrnice 2018/1808, kterou se mění směrnice 2010/13/EU, o audiovizuálních mediálních službách, což je základní právní norma, který upravuje regulaci televizního vysílání a dalších audiovizuálních mediálních služeb…
30. 11. 2018

Rozhovor s předsedou RRTV, Ivanem Krejčím, nejen o webu Děti a média

Pane předsedo, web Děti a média, který RRTV provozuje už více než šest let, vznikl jako projekt, jehož cílem je nabízet informace rodičům a všem dalším, kteří se bojí negativního vlivu médií na děti. Myslíte, že tento úkol web plní? Věřím, že ano. Prostřednictvím webu se snažíme poskytovat širokou…
22. 11. 2018

50. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana. Letos to byl již jubilejní 50. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media