11. 5. 2018

Třetí ročník konference Média dětem, média s dětmi bude věnován rozhlasu

Letošní ročník konference Média dětem, média s dětmi, pořádaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2018, se tentokrát zaměří na vztah dětí a rozhlasového vysílání. Bude se zamýšlet nad tím, co rádio nabízí dnešním dětem, a to nejen jako posluchačům, ale také jako tvůrcům vlastního mediálního obsahu.

Konference se pokusí zodpovědět na otázku, čím je specifická rozhlasová tvorba pro děti, co děti od poslechu rozhlasu očekávají a co jim přináší. Agentura IPSOS představí závěry studie Děti a rozhlas, která zjišťovala, zda je dnešní mladá generace vůbec ještě oslovována rozhlasovým vysíláním. Představitelé rozhlasových stanic seznámí hosty se svou dramaturgii a osvětlí, jakými pořady cílí na dětské a dospívající posluchače a jakými službami nabídku vysílání doplňují a ozvláštňují. V odpolední části konference samy děti pohovoří o vlastní rozhlasové tvorbě a o tom, proč je práce v rádiu těší. Jejich dospělí kolegové pak vysvětlí, jaký smysl má osobní zkušenost s mediální tvorbou v procesu mediálního vzdělávání. Závěr konference poskytne zamyšlení nad tím, jaká je budoucnost rozhlasového vysílání v konkurenci nových médií a zda má rozhlas šanci získat a udržet si mladé posluchače.

pozvánka 2

pozvánka - text

Odkaz pro registraci na konferenci:

https://www.rrtv.cz/cz/static/rada-on-line/pozvanka/index.htm

 

nadpis + datum

program 1

program 2

 

predchozí
11. 5. 2018

Třetí ročník konference Média dětem, média s dětmi bude věnován rozhlasu

Letošní ročník konference Média dětem, média s dětmi, pořádaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2018, se tentokrát zaměří na vztah dětí a rozhlasového vysílání. Bude se zamýšlet nad tím, co rádio nabízí dnešním dětem, a to nejen jako posluchačům, ale také jako…
4. 5. 2018

Moc osudu pro děti ohrožující

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém zasedání dne 10. dubna 2018 rozhodla upozornit provozovatele programu KINO BARRANDOV, Barrandov Televizní Studio a.s., na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti nezařazovat mezi 6. a 22. hodinou do vysílání…
23. 4. 2018

Studie Ofcom Děti a rodiče: využití médií

Britský audiovisuální regulátor Ofcom vydal 29. listopadu 2017 Zprávu o přístupu rodičů a jejich dětí k médiím. Zpráva rozebírá mediální gramotnost nejen dětí jakožto chráněné skupiny diváků, ale i jejich rodičů, neboť ti mají podstatný vliv na to, co a jak jejich děti konzumují. Zpráva detailně…
13. 4. 2018

Fenomén „pro-ana blogů“ a jeho nebezpečí

O nebezpečné nemoci mentální anorexie již dnes bezpochyby slyšel každý z nás, stejně tak o jejích nemalých rizicích – bohužel, v tomto případě se jedná i o statisticky významné riziko smrti. Jde o psychické onemocnění s vážnými somatickými následky. My se nyní podíváme nejen na samotnou nemoc, ale…
6. 4. 2018

Pohádky o perverzních prasátcích aneb DIGITÁLNÍ RODIČOVSTVÍ

S laskavým svolením časopisu ČILICHILI, společnosti Vodafone Czech Republic a.s., zveřejňujeme článek z únorového vydání tohoto periodika. Věříme, že text, který varuje před některými nebezpečími, která mohou číhat na děti v prostředí internetu, zaujme i čtenáře webu Děti a media.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media