14. 6. 2019

Dokument Reds, do toho! aneb „kultura znásilnění“ (Jeden svět 2019)

Dnes se opět zaměříme na jeden z filmů, jenž byl uveden v rámci letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Zde jsme se podrobně věnovali filmu Bellingcat – Pravda v postpravdivém světě, nyní se k festivalovému programu vrátíme filmem z trochu jiného ranku. Stále se však pohybujeme v okruhu médií, či lépe – nových médií.

Jde o film Reds, do toho! (Roll Red Roll) – jedná se o dokument, který přináší svědectví o tom, jak sdílení podrobností o jednom znásilnění prostřednictvím sociálních sítí (Facebooku, Twitteru, ale i sms) vedlo k dopadení a odsouzení agresorů. Bylo řečeno, že k zatčení násilníků vedla výhradně tato komunikace, která byla použita jako důkazní materiál.

Údaje z webových stránek festivalu:

Kategorie: Jedna nula

Běžný Evropan průměrně stráví online celý jeden den z týdne. Internet, sociální sítě, počítačové hry, virtuální realita, nové technologie. To vše tvořeno kombinacemi jedniček a nul. Jejich shluky a řady jsou pro většinu z nás nerozluštitelné, přitom čím dál více ovlivňují náš každodenní život – ať už pozitivně, či negativně. Filmy v této kategorii nabízejí nečernobílou mozaiku zákoutí současného kybersvěta, který umožňuje rozvoj nových myšlenek, ale zároveň pokřivuje mezilidské vztahy. (Jeden svět)

Reds, do toho! (Roll Red Roll)

Režie: Nancy Schwartzman

USA | 2018 | 80 min.

Jazyk: anglicky

Městečko Steubenville v Ohiu se v srpnu 2012 ocitlo v centru pozornosti celé Ameriky. Znásilnění šestnáctileté dívky odhalilo, že kořeny „kultury znásilnění“ jsou ve společnosti zapuštěné velmi hluboko.

Byl by to večírek jako každý jiný… Kdyby členové místního opěvovaného týmu amerického fotbalu sexuálně nezneužili nezletilou dívku. Kdyby se svým činem nezačali chlubit online na sociálních platformách. A kdyby se jedna blogerka nepustila po digitálních stopách tohoto zločinu. Když vyjde případ najevo a přitáhne pozornost médií i veřejnosti, okolí se snaží chování „našich kluků“ bagatelizovat a vinu svádět na oběť. Dokument odkrývá zločin vrstvu po vrstvě a neodhaluje pouze spoluvinu trenérů, učitelů a rodičů, ale i to, jakou roli v podobných případech hrají sociální sítě.

(Jeden svět)

Nancy Schwartzmanová byla hostem festivalu ve dnech 11.–14. 3. 2019.

Dokument zpracovává velmi citlivé téma, které se však přímo v místě události stalo tématem doslova výbušným. Došlo k znásilnění nezletilé dívky, a to členy zdejšího adorovaného chlapeckého týmu amerického fotbalu. Stalo se tak na večírku v domě rodičů jednoho z nich, dotyční i dívka byli pod vlivem alkoholu; děvče dokonce do té míry, že si nejprve naprosto nebylo vědomo ničeho, co se tu noc odehrálo. Namísto toho, aby následně došlo ke společenskému odsouzení neblahého činu, událost byla opakovaně zpochybňována, bagatelizována a ututlávána. Jelikož policejní vyšetřování bylo opravdu pečlivé a důkladné a probíhalo dlouho, o případu se nehovořilo, čímž byl paradoxně podporován dojem, že „o nic nejde“.

Velmi zlověstně ve filmu působil komentář jednoho místního muže středního věku, který se podivoval nad tím, že by snad některému z chlapců mělo hrozit vězení. Uvedl, že za dob jeho mládí se podobné věci řešily např. vyloučením ze školy, ale vyhlídka vězení za daný čin ho upřímně překvapovala. Stejně tak trenér fotbalového týmu zůstával přesvědčen o své pravdě – a sice že nikdo z jeho svěřenců by něčeho takového nebyl schopen, neboť on sám je vede k čestnosti a k tomu, aby byli muži. Dokonce i spolužačky znásilněné dívky nejprve vyjadřovaly své pochyby o celé události a nebyly si jisty, zda si to všechno oběť svým chováním vlastně sama nevykoledovala (později svůj postoj přehodnotily). Pro nezaujatého diváka tak byla nejvíce frustrující právě ona obtížně uvěřitelná atmosféra diskreditace oběti namísto odsouzení násilníků.

Dokonce i ve fázi, kdy se z celé kauzy stal státní a posléze i celosvětový skandál, přímo v městečku Steubenville převažoval hlas, že tedy sice patrně došlo k něčemu špatnému, ale že by bylo navýsost žádoucí, aby se už o celé věci přestalo konečně mluvit a život šel dál. To se naštěstí nestalo.

O širokou publicitu celého případu ještě před koncem vyšetřování se zasloužila bloggerka Alex Goddardová a hnutí Anonymous (jedna z nejvýznamnějších hackerských skupin). Došlo ke zveřejnění chatů, fotografií, zpráv apod., které se k zločinu vztahovaly. Na jednu stranu tak byly zveřejněny citlivé údaje o oběti (jméno), na stranu druhou kauzu již nebylo žádným způsobem možno ututlat (že se věcí skutečně poctivě a důsledně zabývá místní policie, nebylo v tu dobu známo).

Vyšetřování prokázalo, že akce byla plánována předem. Oběť jednoho z aktérů znásilnění znala a byla do něj zamilovaná; každopádně mu důvěřovala. Během večera došlo k přesunu z večírku na večírek, přičemž již před tímto přesunem bylo kalkulováno se zneužitím již značně podroušené dívky. Ukázalo se, že tohoto nebezpečí si byla řada přítomných studentů vědoma a mnozí podnikli dílčí kroky k tomu, aby mu předešli, avšak nikoliv důsledně – a dívka se nakonec v bezvládném stavu přece jen ocitla na místě pozdějšího zneužití. Dle fotografií, které se dostaly na veřejnost, zde byla přenášena za ruce a nohy jako neživá věc. O znásilnění samém pak existovala řada krutě posměšných textů sdílených přes chaty a  sociální sítě obecně. Jeden z násilníků je dokonce sám cíleně rozesílal.

Zatčeni a odsouzeni byli dva chlapci ve věku 16 a 17 let. Jeden z nich se doslova zhroutil, projevil upřímnou lítost a omluvil se. Druhý se však omluvil vlastně jen za šíření textů a fotografií, nikoliv za znásilnění samé. Další vyšetření naznačovalo, že byl patrně přímým účastníkem i dalšího znásilnění, které se odehrálo několik měsíců předtím a které zůstalo nepovšimnuto.

Dokument v žádném případě není formálně dokonalý, otevírá však mnohdy stále tabuizovaná témata. Kromě samotného sexuálního násilí na ženách je to i činnost hackerů ze skupiny Anonymous. Ti zveřejnili citlivé údaje s cílem domoci se spravedlnosti pro poškozenou. Zviditelnili tak kauzu před celým světem (informovala o ní např. i německá či japonská média apod.). Bylo to tedy dobře, či špatně? Dokument zaznamenal moment, kdy poté, co kauza díky hnutí Anonymous vešla do širokého povědomí, vyšly do ulic demonstrovat ve velkém počtu ženy, které byly v minulosti také obětí sexuálního násilí. Téma znásilnění tak rezonovalo dál.

Dle režisérčiných slov v rámci diskuse po skončení filmu byli členové hnutí Anonymous za zveřejnění kauzy odsouzeni k vyšším trestům než samotní násilníci. Ti dostali rok za znásilnění. Onen agresor, který následně šířil fotografie a výsměšné texty, obdržel ještě jeden rok navíc za šíření dětské pornografie.

Z diskuse s režisérkou vyplynul ještě jeden fakt. Režisérka uvedla, jak odlišný přístup ke zločinu zaujali občané dvou různých měst/států. Městečko Steubenville leží ve státě Ohio, dívka však pocházela z města Weirton přes řeku – ze státu West Virginia. Zde nedošlo k žádnému bagatelizování činu, ale dívce se dostalo plné podpory a pomoci.

Kauza měla po letech ještě nečekanou dohru. Pět let poté otec jednoho z násilníků postřelil steubenvillského soudce. Soudce střelbu opětoval a útočníka zastřelil. Daný soudce neměl s kauzou nic společného, ovšem násilný akt byl dáván právě do této souvislosti.

 

Zajímavé články (anglicky):

Internet Movie Database (IMDb) – Roll Red Roll (2018). Dostupné on-line: https://www.imdb.com/title/tt8092888/?ref_=ttmi_tt

WIKIPEDIA, The Free Encyklopedia – Steubenville High School rape case. Dostupné on-line: https://en.wikipedia.org/wiki/Steubenville_High_School_rape_case

The New York Times. Ohio Teenagers Guilty in Rape That Social Media Brought to Light. 2013-03-17. Dostupné on-line: https://www.nytimes.com/2013/03/18/us/teenagers-found-guilty-in-rape-in-steubenville-ohio.html

Vox. 5 years ago, a girl was raped in Steubenville. Now her rapist’s father shot a judge. 2017-08-22. Dostupné on-line: https://www.vox.com/identities/2017/8/22/16185174/steubenville-shooting-judge-nathaniel-richmond

 

Lenka Burešová

 

- ZPĚT -
predchozí
6. 9. 2019

Déčko se dopustilo nešťastného přehmatu

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání byla v květnu 2019 doručena stížnost divačky, kterou pobouřilo vydání dětské zpravodajské relace Zprávičky, v níž byl zařazen záběr zachycující, jak dospělá osoba přejíždí opakovaně velkým nožem po předloktí malého chlapce, přičemž na ruce chlapce zůstávají…
20. 8. 2019

#FollowMe (Jeden svět) aneb Podvod vládne Instagramu

Se čtenáři webu Děti a média se naposledy vrátíme k festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 2019. Již jsme si představili dva zajímavé filmy týkající se světa médií, nyní se zaměříme na dokument #FollowMe, který ukazuje pozadí fungování Instagramu – jedné z nejoblíbenější sociálních sítí…
30. 7. 2019

Holky pod zámkem pro děti nevhodné

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla upozornit provozovatele programu NOVA na porušení zákonného ustanovení, které ukládá povinnost nezařazovat mezi 6. a 22. hodinou pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. K porušení zákonné povinnosti…
25. 6. 2019

RRTV zjišťovala, jak provozovatelé vysílání přispívají k mediální gramotnosti

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání každý rok obesílá všechny provozovatele televizního a rozhlasového vysílání a také poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání s dotazem, jakými opatřeními v předcházejícím kalendářním roce podpořili mediální gramotnost diváků a uživatelů…
14. 6. 2019

Dokument Reds, do toho! aneb „kultura znásilnění“ (Jeden svět 2019)

Dnes se opět zaměříme na jeden z filmů, jenž byl uveden v rámci letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Zde jsme se podrobně věnovali filmu Bellingcat – Pravda v postpravdivém světě, nyní se k festivalovému programu vrátíme filmem z trochu jiného ranku. Stále se však pohybujeme…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media