22. 2. 2019

Program Seznam.cz TV poprvé ohrozil dětské diváky

Provozovateli televizního programu Seznam.cz TV, společnosti Seznam.cz TV, s.r.o., bylo Radou pro rozhlasové a televizní vysílání poprvé od zahájení vysílání tohoto programu v lednu 2018 uloženo upozornění na porušení zákona v souvislosti s porušením zákonné povinnosti nezařazovat do vysílání mezi 6. a 22. hodinou pořady, které mohou ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

Upozornění provozovatel obdržel za odvysílání filmu Kick-Ass dne 1. ledna 2019 od 15:00 hodin.

Film Kick-Ass je akčním snímkem s částečným komediálním prvkem, který do značné míry využívá komiksovou poetiku. Základní dějovou linií filmu je příběh středoškoláka Davea z nebezpečné periferie New Yorku, který se rozhodne bojovat proti místní pouliční kriminalitě v převleku za akčního hrdinu.

Provozovatel před dotčeným filmem zařadil varování divákům před jeho obsahem, který je používán pro vysílání pořadů nevhodných pro děti a mladistvé v úseku 22:00–06:00 hodin. Během úvodních titulků filmu se rovněž u loga programu vyskytovalo upozornění na nevhodnost obsahu pro děti a mladistvé (křížek navíc). Tento symbol se ve vysílání vyskytoval po celou dobu vysílání filmu. Tím, že provozovatel touto formou upozornil na nevhodnost filmu, se ovšem nikterak nevymanil ze zákonné povinnosti nezařazovat ohrožující pořady v chráněné denní době do vysílání, naopak pouze poukázal na fakt, že si je problematického obsahu filmu vědom.

Filmový snímek obsahuje několik sekvencí, jejichž zhlédnutí je pro dětského diváka nebezpečné. Jde zejména o scénu mučení člena gangu, který je podezřelý z prodeje drog konkurenci, v rámci kterého je mu ustřižen prst velkými kleštěmi. Na uvedenou scénu navazuje scéna s vyslýcháním dalšího podezřelého, který je uzavřen do komory pro mikrovlnnou úpravu dřeva. Ten vzápětí v zařízení umírá, z jeho těla jsou vidět jen stříkance krve a krvavé cucky. Jakkoli jsou ve scéně přítomny prvky svérázného humoru, její vyznění je značně drastické.

Další potenciálně ohrožující scénou je pasáž, ve které je zavražděn náhodný svědek a ranou z pistole popraven zbitý ležící mladík a dále úsek, který zprostředkovává v televizním přímém přenosu mučení dvou mužů. Televizní přímý přenos je pro drastičnost záběrů ukončen, ale internetové vysílání i mučení dále pokračuje. Oba mučení jsou politi hořlavinou a chystá se jejich zapálení, když jsou mučitelé napadeni – ve skladišti někdo rozstřílí všechna světla, takže mafiáni nic nevidí. Kamera pak ukazuje to, co vidí zachránkyně svým noktovizorem, zatímco mafiáni s napřaženými zbraněmi tápou ve tmě, zachránkyně ve tmě střílí nebo probodává jednoho mafiána za druhým, až se jednomu z nich podaří zapálit hořlavinu, kterou je politý jeden z mučených mužů. Ten je dlouho vystaven ohni a umírá. Následuje další scéna, v níž divák může sledovat několik průstřelů hlavy či průstřel hrudníku.

Daný pořad je svou tématikou a zejména pojetím scén naprosto nevhodný pro děti nižší věkové kategorie. Působení problematických scén bylo posíleno realistickým zpracováním s použitím záběrů naturalistického charakteru. Například ve scéně mučení se jednalo o násilí páchané na bezmocných obětech, jejichž utrpení působilo věrohodně. Nedobrovolnými svědky mučení byli prostřednictvím přímého přenosu učiněni další lidé, kteří nemohli proti páchanému násilí zasáhnout. Scéna tak působila z pohledu diváka značně tísnivě.

Schopnost odlišovat fikci od reality a schopnost distancovat se od děje se vyvíjí nejdříve okolo 12. roku života. Vzhledem k odpolednímu odvysílání pořadu lze očekávat, že tento pořad shlédly děti, které takovýmto vývojem ještě neprošly, a proto jim mohl být způsoben psychický otřes. Psychický otřes lze v tomto kontextu chápat jako přechodné zvýšení úzkosti, tenze, senzitivity či jiný emoční výkyv včetně mírného emočního regresu. Nelze vyloučit ani krátkodobou poruchu spánku či odchylku od běžného chování. Takovéto děsivé vjemy se dokáží odpojit od vědomí a myšlení a mohou se uložit v částech mozku, které nejsou verbálně přístupné, přičemž vzniká potenciální podhoubí pro trauma. V případě, kdy brutální a děsivé scény sleduje jedinec, který prodělal i menší trauma, je možné, že film spustí traumatickou reakci v podobě nočních můr, paniky, psychotických atak apod. Může samozřejmě dojít i k potřebě vybití zažitého vzrušení ve formě acting out chování – tzn. převedení potlačeného prožitku např. do agrese vůči okolí.

 

- ZPĚT -
predchozí
7. 3. 2019

Aplikace YouTube Kids nově i v Česku

Pro rodiče, kteří chtějí mít dohled nad tím, jaká videa jejich dítko sleduje na internetu, je dobrou zprávou, že české zastoupení firmy Google 21. února 2019 pro Českou republiku spustilo aplikaci YouTube Kids.
28. 2. 2019

Trollové, hateři a důležitost mediální gramotnosti aneb Případ finské novinářky Jessikky Aro

V minulosti jsme se na webu Děti a média již několikrát dotkli problematiky fake news a mediální manipulace. Nyní si připomeneme vývoj jedné kauzy, jejímž cílem byla společenská a profesní likvidace novinářky za nepohodlné články o proruských trollech. Na podzim 2018 padl ve Finsku ve věci…
22. 2. 2019

Program Seznam.cz TV poprvé ohrozil dětské diváky

Provozovateli televizního programu Seznam.cz TV, společnosti Seznam.cz TV, s.r.o., bylo Radou pro rozhlasové a televizní vysílání poprvé od zahájení vysílání tohoto programu v lednu 2018 uloženo upozornění na porušení zákona v souvislosti s porušením zákonné povinnosti nezařazovat do vysílání mezi…
30. 1. 2019

Otevřená učebnice mediální výchovy

Úskalím mediálního vzdělávání a nedostatečné úrovni mediální gramotnosti české populace se web Děti a média věnuje velmi často, ovšem tentokrát můžeme čtenářům z této oblasti přinést dobré zprávy. V nedávné době byl panem Michalem Kaderkou, pedagogem z pražského Gymnázia Na Zatlance, spuštěn nový…
8. 1. 2019

Rešerše kriminálních seriálů v televizním vysílání VII

Další rok uplynul a opět nastal čas publikovat výsledky rešerše kriminálních pořadů – nyní tedy za rok 2018. S obdobnou rešerší kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních programů se Rada seznámila i v minulých letech a všechny předchozí výstupy jsou na stránkách Děti a média…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media