17. 12. 2018

Revidovaná směrnice o audiovizuálních mediálních službách významně mění ochranu dětského diváka

Před několika týdny byla Evropským parlamentem a Radou Evropské unie přijata Směrnice 2018/1808, kterou se mění směrnice 2010/13/EU, o audiovizuálních mediálních službách, což je základní právní norma, který upravuje regulaci televizního vysílání a dalších audiovizuálních mediálních služeb v Evropské unii.  Pro Českou republiku to znamená zahájení transpozičního procesu, jehož výsledkem bude novela zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Revidovaná směrnice přináší řadu novinek, a to zejména s ohledem na měnící se mediální trh a technologický vývoj. S ohledem na tematické zaměření webu Děti a media se ovšem primárně soustřeďme na změny, které se nějakou formou dotýkají dětských diváků a dětských uživatelů audiovizuálních mediálních služeb.

V daném kontextu je třeba zdůraznit, že efektivní ochrana nezletilých osob je jedním z hlavních cílů revize směrnice.

Zcela zásadní změnou je rozšíření působnosti směrnice na další typ služeb, a to na platformy pro sdílení videonahrávek. Podle směrnice tak budou nyní regulaci podléhat i služby poskytující videonahrávky vytvářené uživateli a pořady, za které redakční odpovědnost nenese poskytovatel platformy (např. youtube). Členské státy budou povinny zajistit, aby poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek přijali taková opatření, která budou chránit nezletilé osoby před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli a audiovizuálními obchodními sděleními, která mohou narušit jejich tělesný, duševní či mravní vývoj. Revidovaná směrnice tak nastoluje jednotný a komplexní přístup k regulaci škodlivého audiovizuálního obsahu.

Členské státy rovněž budou muset přijmout opatření na ochranu veřejnosti před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli a audiovizuálními obchodními sděleními, která zahrnují obsah podněcující k nenávisti či násilí, nebo obsah podněcující spáchání teroristického trestného činu nebo trestné činy související s rasismem a xenofobií.

Další povinností členských států je zajistit, aby poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek jasně informovali uživatele, pokud pořad a videonahrávky, vytvořené uživateli, obsahují audiovizuální obchodní sdělení. Smyslem této úpravy je ochránit zejména mladé uživatele, kteří jsou ovlivňováni příspěvky youtuberů se skrytou reklamní povahou.

Neméně důležitá je výzva členským státům, aby aktivně podporovaly vznik koregulačních a samoregulačních kodexů zaměřených na účinné snížení vystavení dětí audiovizuálním obchodním sdělením týkajícím se potravin a nápojů obsahujících nasycené tuky, transmastné kyseliny, sůl nebo sodík a cukry, tedy složky, jejichž nadměrný příjem se v celkové stravě nedoporučuje. Cílem je, aby audiovizuální obchodní sdělení nezdůrazňovala kladné vlastnosti nutričních aspektů takovýchto potravin a nápojů.

Významnou novinkou směrnice je výzva členským zemím, aby zajistily, že poskytovatelé mediálních služeb budou diváky dostatečně informovat o obsahu, který by mohl narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých osob. Směrnice doporučuje, aby za tímto účelem bylo využíváno systému, který by popisoval potenciálně škodlivou povahu obsahu audiovizuálních mediálních služeb. Jinými slovy směrnice nabádá, aby v každém státě fungoval systém označování pořadů, který by upozorňoval na konkrétní rizikové obsahy v pořadech a ideálně informoval o věkové přístupnosti pořadů.

Jakým způsobem se požadavky směrnice odrazí v české právní úpravě, se ukáže v nadcházejícím období, kdy proběhne její transpozice.

 

- ZPĚT -
predchozí
7. 5. 2019

Pozvánka na konferenci Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem MĚDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI, která se uskuteční v úterý 28. května 2019 v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně, v rámci 59. ročníku mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ZLÍN FILM FEST 2019. Letošní…
12. 4. 2019

Riziko Romance scam

Internetové prostředí skrývá mnoho nástrah spojených s ohrožením jeho uživatelů. Kromě kyberšikany či lákání intimních obrázků a videí, a s tím spojeného vydírání, existuje celá řada dalších potenciálních nebezpečí. To, které si představíme v následujících řádcích, ohrožuje převážné dospělé osoby,…
4. 4. 2019

Ohrožující snímek ve vysílání programu Film mania

Na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání se obrátil maďarský regulátor pro oblast vysílání s žádostí, aby vyřešila stížnosti maďarských diváků, kteří byli pohoršeni vysíláním filmu Goodbye to All That na televizním programu Film Mania, který je licencován v České republice.
7. 3. 2019

Aplikace YouTube Kids nově i v Česku

Pro rodiče, kteří chtějí mít dohled nad tím, jaká videa jejich dítko sleduje na internetu, je dobrou zprávou, že české zastoupení firmy Google 21. února 2019 pro Českou republiku spustilo aplikaci YouTube Kids.
28. 2. 2019

Trollové, hateři a důležitost mediální gramotnosti aneb Případ finské novinářky Jessikky Aro

V minulosti jsme se na webu Děti a média již několikrát dotkli problematiky fake news a mediální manipulace. Nyní si připomeneme vývoj jedné kauzy, jejímž cílem byla společenská a profesní likvidace novinářky za nepohodlné články o proruských trollech. Na podzim 2018 padl ve Finsku ve věci…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media