5. 11. 2018

Audio obsah ohrožující dětské posluchače ve vysílání Českého rozhlasu

Program Český rozhlas 3 – Vltava pro své posluchače v červenci a srpnu 2018 připravil „africké léto“. Do vysílání zařazoval pořady, jimiž chtěl, dle svého vyjádření, vzdát hold pestrosti afrického kontinentu, jeho exotické a bezbřehé imaginaci. Český rozhlas záměr propagoval slovy: „Necháme si vyprávět příběhy, ve kterých se najdeme i ztratíme, které nás okouzlí svou jinakostí, přitáhnou k sobě a nepustí, i příběhy, které v nás vzbudí soucit. Africké léto na Vltavě je velkou kulturní oslavou zapomenutého kontinentu. A připomínkou toho, že Afrika není klišé, ale živý a bohatý svět!"

V rámci tohoto pozoruhodného projektu byl do vysílání zařazen cyklus o afrických literaturách, převzatý od slovenského rádia Děvín. Mimo jiné byl odvysílán pořad s titulem „Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky“, který byl zaměřen na literární díla reflektující problémy Jihoafrické republiky, zejména třídní segregaci, kriminalitu či šíření AIDS. Pořad obsahoval jak přímé citace literárních děl, tak doplňující komentáře uvádějící posluchače do kontextu.

Pořad zahrnoval četbu z knihy Třináct centů autora Kabelo 'Sello' Duikera, který se v ní zaměřuje na problém jihoafrických dětí ulice. Odvysílaná ukázka z knihy obsahovala popis sexuálního aktu mezi dvanáctiletým prostitutem a jeho zákazníkem. Mimo jiné zaznívá: „Zvedavo se obzerám po prepychové spálni, kým on vyvaluje oči na mňa a penis mu raste.“

Začne si so mnou hráť. Musím sa velmi sústrediť, aby som sa vzrušil. Predstavim si Toni Braxtonovú a Mary J. Blige. To vetšinou funguje. Použijeme veľa detského oleja. Se zatvorenými očami počúvam, jako vzdychá. 'Povedz mi, keď budeš vrcholiť', povie zdvorilo. 'Ja možem vyvrcholiť hocikedy, čekám na vás,' pravím. 'Dobre, tak teraz.' Kľačí nade mnou a vzdychá. Po chvíli prevrátí očima tak, že mu vidím očné bielka a na hrudi pocítím teplé kvapky jeho spermy.“

Takto explicitní popis sexuálního chování, navíc mezi dítětem a dospělým, je mediálním obsahem, který rozhodně není vhodný pro dětské posluchače. Konzumace takového obsahu může u dětí vyvolat nežádoucí předčasný zájem o sexualitu a může negativně zasáhnout do psychosexuálního vývoje dítěte, zejména vytvořením nezdravých představ o sexualitě mezi dospělými a dětmi, o prostituci dětí apod.

Vzhledem k tomu, že pořad byl odvysílán po 13. hodině, tedy v době, kdy zákon zakazuje vysílat pořady, které mohou ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornit Český rozhlas na porušení zákona.

 

- ZPĚT -
predchozí
30. 11. 2018

Rozhovor s předsedou RRTV, Ivanem Krejčím, nejen o webu Děti a média

Pane předsedo, web Děti a média, který RRTV provozuje už více než šest let, vznikl jako projekt, jehož cílem je nabízet informace rodičům a všem dalším, kteří se bojí negativního vlivu médií na děti. Myslíte, že tento úkol web plní? Věřím, že ano. Prostřednictvím webu se snažíme poskytovat širokou…
22. 11. 2018

50. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana. Letos to byl již jubilejní 50. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
5. 11. 2018

Audio obsah ohrožující dětské posluchače ve vysílání Českého rozhlasu

Program Český rozhlas 3 – Vltava pro své posluchače v červenci a srpnu 2018 připravil „africké léto“. Do vysílání zařazoval pořady, jimiž chtěl, dle svého vyjádření, vzdát hold pestrosti afrického kontinentu, jeho exotické a bezbřehé imaginaci. Český rozhlas záměr propagoval slovy: „Necháme si…
26. 10. 2018

Rodičovský průvodce digitálním světem

„Mediální mámy a digitální tátové“ to je titul nové publikace, která zkoumá vliv moderních komunikačních technologií na děti a dospívající. Autorkou knihy je dr. Yalda T. Uhls, psycholožka a sama matka dvou teenagerů.
19. 10. 2018

Podnětný článek v časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC o agresi on-line

V srpnovém čísle české mutace populárně-naučného měsíčníku NATIONAL GEOGRAPHIC vyšel v sekci „Objevujte | Aktuální téma – Vysvětlení každodenních divů a záhad kolem nás“ (s. 4–8) zajímavý článek „Jsme tak zlí, jak ukazujeme on-line?“ od badatele Agustína Fuentese, profesora antropologie na…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media