5. 11. 2018

Audio obsah ohrožující dětské posluchače ve vysílání Českého rozhlasu

Program Český rozhlas 3 – Vltava pro své posluchače v červenci a srpnu 2018 připravil „africké léto“. Do vysílání zařazoval pořady, jimiž chtěl, dle svého vyjádření, vzdát hold pestrosti afrického kontinentu, jeho exotické a bezbřehé imaginaci. Český rozhlas záměr propagoval slovy: „Necháme si vyprávět příběhy, ve kterých se najdeme i ztratíme, které nás okouzlí svou jinakostí, přitáhnou k sobě a nepustí, i příběhy, které v nás vzbudí soucit. Africké léto na Vltavě je velkou kulturní oslavou zapomenutého kontinentu. A připomínkou toho, že Afrika není klišé, ale živý a bohatý svět!"

V rámci tohoto pozoruhodného projektu byl do vysílání zařazen cyklus o afrických literaturách, převzatý od slovenského rádia Děvín. Mimo jiné byl odvysílán pořad s titulem „Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky“, který byl zaměřen na literární díla reflektující problémy Jihoafrické republiky, zejména třídní segregaci, kriminalitu či šíření AIDS. Pořad obsahoval jak přímé citace literárních děl, tak doplňující komentáře uvádějící posluchače do kontextu.

Pořad zahrnoval četbu z knihy Třináct centů autora Kabelo 'Sello' Duikera, který se v ní zaměřuje na problém jihoafrických dětí ulice. Odvysílaná ukázka z knihy obsahovala popis sexuálního aktu mezi dvanáctiletým prostitutem a jeho zákazníkem. Mimo jiné zaznívá: „Zvedavo se obzerám po prepychové spálni, kým on vyvaluje oči na mňa a penis mu raste.“

Začne si so mnou hráť. Musím sa velmi sústrediť, aby som sa vzrušil. Predstavim si Toni Braxtonovú a Mary J. Blige. To vetšinou funguje. Použijeme veľa detského oleja. Se zatvorenými očami počúvam, jako vzdychá. 'Povedz mi, keď budeš vrcholiť', povie zdvorilo. 'Ja možem vyvrcholiť hocikedy, čekám na vás,' pravím. 'Dobre, tak teraz.' Kľačí nade mnou a vzdychá. Po chvíli prevrátí očima tak, že mu vidím očné bielka a na hrudi pocítím teplé kvapky jeho spermy.“

Takto explicitní popis sexuálního chování, navíc mezi dítětem a dospělým, je mediálním obsahem, který rozhodně není vhodný pro dětské posluchače. Konzumace takového obsahu může u dětí vyvolat nežádoucí předčasný zájem o sexualitu a může negativně zasáhnout do psychosexuálního vývoje dítěte, zejména vytvořením nezdravých představ o sexualitě mezi dospělými a dětmi, o prostituci dětí apod.

Vzhledem k tomu, že pořad byl odvysílán po 13. hodině, tedy v době, kdy zákon zakazuje vysílat pořady, které mohou ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornit Český rozhlas na porušení zákona.

 

- ZPĚT -
predchozí
25. 6. 2019

RRTV zjišťovala, jak provozovatelé vysílání přispívají k mediální gramotnosti

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání každý rok obesílá všechny provozovatele televizního a rozhlasového vysílání a také poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání s dotazem, jakými opatřeními v předcházejícím kalendářním roce podpořili mediální gramotnost diváků a uživatelů…
14. 6. 2019

Dokument Reds, do toho! aneb „kultura znásilnění“ (Jeden svět 2019)

Dnes se opět zaměříme na jeden z filmů, jenž byl uveden v rámci letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Zde jsme se podrobně věnovali filmu Bellingcat – Pravda v postpravdivém světě, nyní se k festivalovému programu vrátíme filmem z trochu jiného ranku. Stále se však pohybujeme…
7. 6. 2019

Dítě jako konzument zpravodajského obsahu

Již počtvrté se v rámci zlínského filmového festivalu uskutečnila konference Média dětem, média s dětmi pořádaná Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Tentokrát byla konference věnována tématu dítěte jako konzumenta zpravodajského obsahu.
5. 6. 2019

V Třeboni se sešli fanoušci animovaného filmu

Malebné Třeboňské ulice zaplnili ve dnech 7. až 12. května 2019 návštěvníci mezinárodního festivalu animovaných filmů s názvem Anifilm. Filmový svátek spojil profesionály z celého světa a návštěvníkům představil aktuální trendy a technologie v animované tvorbě. Symbolicky jej provázely ryby mnoha…
31. 5. 2019

Nedělní ráno s Primou love bylo pro děti ohrožující

V neděli 20. ledna 2019 byl na programu Prima love od 8:49 hodin odvysílán pořad Štiky, konkrétně jeho 10. díl. Reality show Štiky prezentuje příběhy rodin Štikových a Koktových, které jsou v české společnosti známé svojí kontroverzí a vztahovými peripetiemi.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media