19. 10. 2018

Podnětný článek v časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC o agresi on-line

V srpnovém čísle české mutace populárně-naučného měsíčníku NATIONAL GEOGRAPHIC vyšel v sekci „Objevujte | Aktuální téma – Vysvětlení každodenních divů a záhad kolem nás“ (s. 4–8) zajímavý článek „Jsme tak zlí, jak ukazujeme on-line?“ od badatele Agustína Fuentese, profesora antropologie na University of Notre Dame v Indianě.

Článek se zabývá verbální agresí, kterou projevují anonymní komentátoři v on-line diskusích a na sociálních sítích. Tyto zlé a nenávistné výroky však dle autora nejsou způsobeny nějakou zlou lidskou podstatou, ale několika faktory:

1) evoluční sociální dovedností navazovat společenské vztahy a společně řešit problémy

2) prudkým rozvojem sociálních médií

3) současnou specifickou politickou a hospodářskou situací, která přináší velké nerovnosti a izolaci

To, jak vnímáme a zažíváme svět, je do značné míry ovlivněno tím, kým se obklopujeme – rodinou, přáteli, komunitou, institucemi, názory, přičemž tyto vlivy působí na naší neurobiologii. Lidský organismus (mozek i tělo) prochází „neustálými drobnými změnami, takže to, jak vnímáme svět, je svázáno s osobami a místy, která považujeme za nejvíce spojená s námi samými“. (s. 8) Jedná se o sdílenou skutečnost. Dnes toto okolí může zahrnovat virtuální svět ve větší míře, než ten reálný.

Anonymita a izolace způsobují, že projevit agresi je snadné, snadnější než dřív. Podstatné je, že pokud se neodporuje zlu, v tomto případě projevy nenávisti nemají žádnou korigující odezvu nebo následky, šíří se dál a agrese a hulvátství se tím podporuje.

Řešením je proto společně, jednotně vystoupit proti agresi.Po mnoho tisíciletí lidé kolektivně trestají útočné a protispolečenské jednání (…) a nutí provinilce, aby se za podobné jednání styděli.“ Dle Agustína Fuentese je tedy klíčem nepřejít urážky mlčením. Mezi strategie, jaké lidé v takové situaci volí, patří nahlásit případ obtěžování osobě odpovědné za web, či postavit se dané osobě on-line, diskutovat o problému. Čili vlastně jinými slovy nebýt lhostejný. Z článku však vyplývá, že lidé většinou nepodniknou nic a urážky ignorují. Naopak více jak třetina respondentů výzkumu z roku 2017 uvedla, že nezůstali neteční, když se stali svědkem on-line šikany třetí osoby.

Snad tedy máme naději.

 

Srpnové vydání časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC vyšlo dne 11. srpna 2018. Časopis je vydáván v české mutaci od roku 2002.

Webové stránky: www.national-geographic.cz

 

- ZPĚT -
predchozí
7. 5. 2019

Pozvánka na konferenci Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem MĚDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI, která se uskuteční v úterý 28. května 2019 v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně, v rámci 59. ročníku mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ZLÍN FILM FEST 2019. Letošní…
12. 4. 2019

Riziko Romance scam

Internetové prostředí skrývá mnoho nástrah spojených s ohrožením jeho uživatelů. Kromě kyberšikany či lákání intimních obrázků a videí, a s tím spojeného vydírání, existuje celá řada dalších potenciálních nebezpečí. To, které si představíme v následujících řádcích, ohrožuje převážné dospělé osoby,…
4. 4. 2019

Ohrožující snímek ve vysílání programu Film mania

Na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání se obrátil maďarský regulátor pro oblast vysílání s žádostí, aby vyřešila stížnosti maďarských diváků, kteří byli pohoršeni vysíláním filmu Goodbye to All That na televizním programu Film Mania, který je licencován v České republice.
7. 3. 2019

Aplikace YouTube Kids nově i v Česku

Pro rodiče, kteří chtějí mít dohled nad tím, jaká videa jejich dítko sleduje na internetu, je dobrou zprávou, že české zastoupení firmy Google 21. února 2019 pro Českou republiku spustilo aplikaci YouTube Kids.
28. 2. 2019

Trollové, hateři a důležitost mediální gramotnosti aneb Případ finské novinářky Jessikky Aro

V minulosti jsme se na webu Děti a média již několikrát dotkli problematiky fake news a mediální manipulace. Nyní si připomeneme vývoj jedné kauzy, jejímž cílem byla společenská a profesní likvidace novinářky za nepohodlné články o proruských trollech. Na podzim 2018 padl ve Finsku ve věci…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media