19. 10. 2018

Podnětný článek v časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC o agresi on-line

V srpnovém čísle české mutace populárně-naučného měsíčníku NATIONAL GEOGRAPHIC vyšel v sekci „Objevujte | Aktuální téma – Vysvětlení každodenních divů a záhad kolem nás“ (s. 4–8) zajímavý článek „Jsme tak zlí, jak ukazujeme on-line?“ od badatele Agustína Fuentese, profesora antropologie na University of Notre Dame v Indianě.

Článek se zabývá verbální agresí, kterou projevují anonymní komentátoři v on-line diskusích a na sociálních sítích. Tyto zlé a nenávistné výroky však dle autora nejsou způsobeny nějakou zlou lidskou podstatou, ale několika faktory:

1) evoluční sociální dovedností navazovat společenské vztahy a společně řešit problémy

2) prudkým rozvojem sociálních médií

3) současnou specifickou politickou a hospodářskou situací, která přináší velké nerovnosti a izolaci

To, jak vnímáme a zažíváme svět, je do značné míry ovlivněno tím, kým se obklopujeme – rodinou, přáteli, komunitou, institucemi, názory, přičemž tyto vlivy působí na naší neurobiologii. Lidský organismus (mozek i tělo) prochází „neustálými drobnými změnami, takže to, jak vnímáme svět, je svázáno s osobami a místy, která považujeme za nejvíce spojená s námi samými“. (s. 8) Jedná se o sdílenou skutečnost. Dnes toto okolí může zahrnovat virtuální svět ve větší míře, než ten reálný.

Anonymita a izolace způsobují, že projevit agresi je snadné, snadnější než dřív. Podstatné je, že pokud se neodporuje zlu, v tomto případě projevy nenávisti nemají žádnou korigující odezvu nebo následky, šíří se dál a agrese a hulvátství se tím podporuje.

Řešením je proto společně, jednotně vystoupit proti agresi.Po mnoho tisíciletí lidé kolektivně trestají útočné a protispolečenské jednání (…) a nutí provinilce, aby se za podobné jednání styděli.“ Dle Agustína Fuentese je tedy klíčem nepřejít urážky mlčením. Mezi strategie, jaké lidé v takové situaci volí, patří nahlásit případ obtěžování osobě odpovědné za web, či postavit se dané osobě on-line, diskutovat o problému. Čili vlastně jinými slovy nebýt lhostejný. Z článku však vyplývá, že lidé většinou nepodniknou nic a urážky ignorují. Naopak více jak třetina respondentů výzkumu z roku 2017 uvedla, že nezůstali neteční, když se stali svědkem on-line šikany třetí osoby.

Snad tedy máme naději.

 

Srpnové vydání časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC vyšlo dne 11. srpna 2018. Časopis je vydáván v české mutaci od roku 2002.

Webové stránky: www.national-geographic.cz

 

- ZPĚT -
predchozí
30. 11. 2018

Rozhovor s předsedou RRTV, Ivanem Krejčím, nejen o webu Děti a média

Pane předsedo, web Děti a média, který RRTV provozuje už více než šest let, vznikl jako projekt, jehož cílem je nabízet informace rodičům a všem dalším, kteří se bojí negativního vlivu médií na děti. Myslíte, že tento úkol web plní? Věřím, že ano. Prostřednictvím webu se snažíme poskytovat širokou…
22. 11. 2018

50. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana. Letos to byl již jubilejní 50. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
5. 11. 2018

Audio obsah ohrožující dětské posluchače ve vysílání Českého rozhlasu

Program Český rozhlas 3 – Vltava pro své posluchače v červenci a srpnu 2018 připravil „africké léto“. Do vysílání zařazoval pořady, jimiž chtěl, dle svého vyjádření, vzdát hold pestrosti afrického kontinentu, jeho exotické a bezbřehé imaginaci. Český rozhlas záměr propagoval slovy: „Necháme si…
26. 10. 2018

Rodičovský průvodce digitálním světem

„Mediální mámy a digitální tátové“ to je titul nové publikace, která zkoumá vliv moderních komunikačních technologií na děti a dospívající. Autorkou knihy je dr. Yalda T. Uhls, psycholožka a sama matka dvou teenagerů.
19. 10. 2018

Podnětný článek v časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC o agresi on-line

V srpnovém čísle české mutace populárně-naučného měsíčníku NATIONAL GEOGRAPHIC vyšel v sekci „Objevujte | Aktuální téma – Vysvětlení každodenních divů a záhad kolem nás“ (s. 4–8) zajímavý článek „Jsme tak zlí, jak ukazujeme on-line?“ od badatele Agustína Fuentese, profesora antropologie na…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media