15. 10. 2018

Také užíváte HbbTV?

Dnešní televizní přijímače umožňují daleko více funkcí, než jen prosté sledování pořadů. Díky technologii a funkcím tzv. HbbTV může divák aktivně přijímat a užívat další funkcionality. Hrát hry. Nakupovat. Či získat prémiový obsah. V souvislosti s tímto novým fenoménem vyvstaly otázky, zda a nakolik veřejnost zná tuto platformu a jestli ji využívá. A v neposlední řadě, zda si uvědomuje i možné hrozby a rizika související s touto technologií, a to zejména při spotřebitelských rozhodnutích. Možnosti nové technologie jsou totiž ve velkém využívány ve prospěch komerčních zájmů obchodníků.

Na tyto otázky poskytl odpověď sociologický výzkum, který si v nedávné době zadala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

O HbbTV, neboli o červeném tlačítku, které umožňuje na chytré televizi aktivovat funkce a služby, které nabízejí některé televizní stanice, již někdy alespoň slyšely téměř tři čtvrtiny zkoumané populace (73 %), více než čtvrtina o této službě či funkci povědomí nemá.

Obyvatelé ČR, kteří používají internet a alespoň občas sledují televizi, mají doma nejčastěji pouze běžné televize bez možnosti připojení k internetu (49 %). Více než třetina (35 %) má doma k dispozici Smart TV, 12 % disponuje Smart TV i HbbTV. Chytrou televizi s možností připojení k internetu má tedy téměř polovina domácností (47 %).

Vlastnictví chytré televize statisticky významně častěji deklarují muži (51 %), lidé s vyšším profesním statusem (řídící pracovníci, majitelé firem, odborníci), podíl vlastníků Smart TV také vzrůstá s měsíčními příjmy domácností – chytrou televizi častěji nalezneme v domácnostech s čistými měsíčními příjmy nad 40 tisíc Kč, naopak statisticky významně méně často v domácnostech s měsíčními příjmy do 30 tisíc Kč. Menší výskyt chytrých televizí lze pozorovat také u seniorů, nezaměstnaných a také v domácnostech bez připojení na kabelovou televizi.

14 % diváků má obavy z bezpečnostních rizik spočívajících v zavirování televize či dalších zařízení v domácí síti. Podobný podíl dotázaných (12 %) nechce mít televizi k internetu připojenou kvůli obavám ze zneužití osobních a soukromých dat, které je potřeba zadat do některých aplikací, které chytré televize nabízejí.

Desetina těch, kdo svou chytrou televizi či multimediální centrum nemají připojené k internetu, tak činí kvůli dětem. Ostatní důvody jsou již méně časté. S ohledem na skutečnost, že dotazován byl vzorek internetové populace ČR, mezi důvody není vůbec zmíněna absence připojení internetu v domácnosti.

V souvislosti s novými funkcemi a novým způsobem výběru a konzumace televizního obsahu, které přinášejí chytré televize a HbbTV, se výzkum zaměřil na dvě nové formy komerční komunikace v oblasti televizního vysílání – interaktivní a personalizované reklamy.

S interaktivní reklamou, tedy reklamou, která umožňuje prostřednictvím tlačítka divákovi získat více informací o inzerovaném produktu, případně jej přímo zakoupit, se setkala jen čtvrtina uživatelů HbbTV a 16 % majitelů chytrých televizí. Interaktivní reklamu využila jen třetina z dotázaných, kteří ji na své Smart TV nebo HbbTV zaznamenali (15 % z nich vícekrát, 18 % jen jednou). Pokud tento podíl přepočteme na všechny majitele Smart TV, můžeme konstatovat, že tuto formu marketingové komunikace využilo jen 5 % uživatelů chytré televize. Jedná se tedy o formát marketingové komunikace s prozatím menšinovým zaznamenáním na straně diváků a využitím v řádu jednotek procent příjemců.

Mezi uživateli chytrých televizí převládají obavy z hrozeb či rizik plynoucích z uvádění osobních údajů nebo údajů o platební kartě při aktivaci některých funkcí a služeb nabízených chytrými televizemi a HbbTV. Obavy ze zneužití osobních dat vyjadřuje 63 % majitelů chytrých televizí, 70 % z nich má obavy ze zneužití kreditní karty (37 % se obává velmi). Jen čtvrtina dotázaných se zneužití osobních údajů či údajů o platební kartě neobává.

Celkově můžeme říci, že většina televizní divácké veřejnosti má povědomí o HbbTV – téměř tři čtvrtiny zkoumané populace o hybridní televizi alespoň slyšely (73 %).  Jen o něco více než třetina diváků, kteří mají o HbbTV povědomí, však ví, jaký je rozdíl mezi běžným televizním vysíláním a HbbTV. Lze tak konstatovat, že i přes poměrně vysokou míru povědomí o HbbTV jen poměrně malý podíl televizních diváků dokáže specifikovat, v čem spočívá rozdíl mezi hybridní televizí a běžným vysíláním. HbbTV svým uživatelům slouží nejčastěji ke zpětnému sledování pořadů z televizních archivů nebo ke spouštění pořadů z interaktivního programu. Využívání nabídky hybridní televize je ovšem rozmanitější – tři čtvrtiny jejích uživatelů využívá tři nebo více z jedenácti testovaných funkcí, polovina pět nebo více funkcí.

Určitě by bylo užitečné podobný výzkum zopakovat s odstupem jednoho až dvou let, jelikož lze očekávat významný vzestup zájmu o služby, které HbbTV nabízí.


- ZPĚT -
predchozí
30. 11. 2018

Rozhovor s předsedou RRTV, Ivanem Krejčím, nejen o webu Děti a média

Pane předsedo, web Děti a média, který RRTV provozuje už více než šest let, vznikl jako projekt, jehož cílem je nabízet informace rodičům a všem dalším, kteří se bojí negativního vlivu médií na děti. Myslíte, že tento úkol web plní? Věřím, že ano. Prostřednictvím webu se snažíme poskytovat širokou…
22. 11. 2018

50. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana. Letos to byl již jubilejní 50. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
5. 11. 2018

Audio obsah ohrožující dětské posluchače ve vysílání Českého rozhlasu

Program Český rozhlas 3 – Vltava pro své posluchače v červenci a srpnu 2018 připravil „africké léto“. Do vysílání zařazoval pořady, jimiž chtěl, dle svého vyjádření, vzdát hold pestrosti afrického kontinentu, jeho exotické a bezbřehé imaginaci. Český rozhlas záměr propagoval slovy: „Necháme si…
26. 10. 2018

Rodičovský průvodce digitálním světem

„Mediální mámy a digitální tátové“ to je titul nové publikace, která zkoumá vliv moderních komunikačních technologií na děti a dospívající. Autorkou knihy je dr. Yalda T. Uhls, psycholožka a sama matka dvou teenagerů.
19. 10. 2018

Podnětný článek v časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC o agresi on-line

V srpnovém čísle české mutace populárně-naučného měsíčníku NATIONAL GEOGRAPHIC vyšel v sekci „Objevujte | Aktuální téma – Vysvětlení každodenních divů a záhad kolem nás“ (s. 4–8) zajímavý článek „Jsme tak zlí, jak ukazujeme on-line?“ od badatele Agustína Fuentese, profesora antropologie na…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media