24. 7. 2018

Ohrožující obsah ve vysílání do zahraničí

Čtenáři webu Děti a média jsou pravidelně informováni o případech, kdy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zasáhla vůči provozovatelům, kteří do svého vysílání v chráněném čase mezi 6. a 22. hodinou zařadili obsah, který má potenciál ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

Vydané pokuty či upozornění na porušení zákona jsou zpravidla reakcí na podněty diváků, kteří Radě pro rozhlasové a televizní vysílání zaslali stížnost na odvysílání konkrétního filmu, upoutávky, videoklipu apod. Většina udělených sankcí se týká vysílání šířeného na území České republiky. Ovšem jsou případy, kdy Rada postihuje i vysílání v zahraničí, a to tehdy, dojde-li k porušení zákona na programech, které byly licencovány v ČR. Takových programů je několik desítek a ať jsou šířeny v jiných evropských zemích, v Asii či například v Africe, musejí dodržovat český zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Odhalení porušení zákona ve vysílání šířeném výhradně do zahraničí je pochopitelně složitější, než u programů dostupných u nás, ale i tyto programy podléhají namátkové analytické kontrole a i na tyto programy bývají doručovány stížnosti. Někdy se na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání obracejí přímo zahraniční diváci, například z Maďarska, většinou však Radu kontaktují zahraniční dozorové orgány, které tlumočí stížnosti svých občanů. Vůbec nejčastěji přicházejí podněty od rumunského regulátora.

Na základě desítek podání rumunských diváků je možné konstatovat, že pomyslná laťka ochrany dětského diváka je v Rumunska nasazena o poznání výše, než je tomu u nás. Rumunští rodiče reagují velmi citlivě na řadu fenoménů ve vysílání, ať už je to nahota, náznaky erotiky nebo hrubý jazyk. Velmi kritičtí jsou pak také v případech, kdy se v animovaných pořadech pro děti vyskytují náznaky násilného chování.

Lze shrnout, že valná většina rumunských stížností je Radou pro rozhlasové a televizní vysílání odložena jako neopodstatněná. V nedávné době bylo nicméně vydáno upozornění provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o. za odvysílání filmu  Seven Psychopaths na programu FILM CAFE ROMANIA. Tento snímek obsahoval celou řadu explicitních brutálních násilných scén. Film, jehož přístupnost je ve většině zemí omezena věkovou hranicí 15, 16 či dokonce 18 let, provozovatel zařadil do rumunského vysílání ve 13.55 hod.

Stejný provozovatel byl upozorněn na porušení totožné zákonné povinnosti, tedy zákazu nezařazovat mezi 6. a 22. hodinou pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, rovněž za odvysílání problematického pořadu v Maďarsku. Zde byl do programu AMC Channel Hungary zařazen film Tenká červená linie, který obsahoval drastické záběry válečného násilí. Film, který je v samotném Maďarsku přístupný až od 16 let, provozovatel odvysílal krátce po 13. hodině.

Součástí upozornění na porušení zákona, které bylo provozovateli vydáno, je lhůta k nápravě, pokud by se provozovatel po uplynutí této lhůty dopustil opakovaného porušení stejné zákonné povinnosti, ať již na kterémkoli svém programu, vystavuje se riziku uložení pokuty.

 

- ZPĚT -
predchozí
30. 11. 2018

Rozhovor s předsedou RRTV, Ivanem Krejčím, nejen o webu Děti a média

Pane předsedo, web Děti a média, který RRTV provozuje už více než šest let, vznikl jako projekt, jehož cílem je nabízet informace rodičům a všem dalším, kteří se bojí negativního vlivu médií na děti. Myslíte, že tento úkol web plní? Věřím, že ano. Prostřednictvím webu se snažíme poskytovat širokou…
22. 11. 2018

50. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana. Letos to byl již jubilejní 50. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
5. 11. 2018

Audio obsah ohrožující dětské posluchače ve vysílání Českého rozhlasu

Program Český rozhlas 3 – Vltava pro své posluchače v červenci a srpnu 2018 připravil „africké léto“. Do vysílání zařazoval pořady, jimiž chtěl, dle svého vyjádření, vzdát hold pestrosti afrického kontinentu, jeho exotické a bezbřehé imaginaci. Český rozhlas záměr propagoval slovy: „Necháme si…
26. 10. 2018

Rodičovský průvodce digitálním světem

„Mediální mámy a digitální tátové“ to je titul nové publikace, která zkoumá vliv moderních komunikačních technologií na děti a dospívající. Autorkou knihy je dr. Yalda T. Uhls, psycholožka a sama matka dvou teenagerů.
19. 10. 2018

Podnětný článek v časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC o agresi on-line

V srpnovém čísle české mutace populárně-naučného měsíčníku NATIONAL GEOGRAPHIC vyšel v sekci „Objevujte | Aktuální téma – Vysvětlení každodenních divů a záhad kolem nás“ (s. 4–8) zajímavý článek „Jsme tak zlí, jak ukazujeme on-line?“ od badatele Agustína Fuentese, profesora antropologie na…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media