5. 6. 2018

Upozornění na porušení zákona v souvislosti s odvysílanými autentickými záběry

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém zasedání dne 10. dubna 2018 rozhodla upozornit tři provozovatele televizního vysílání na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. v reakci na odvysílání amatérských záběrů, které mohly mít negativní dopad na psychický vývoj dětských a dospívajících diváků.

 

Česká televize a provozovatel programu Prima byli shodně upozorněni na porušení zákona odvysíláním autentických záběrů zobrazujících střelbu na floridské střední škole Marjory Stoneman Douglas, ke které došlo 14. února 2018 a která měla 17 lidských obětí.

Amatérské záběry pořízené patrně některým ze žáků přímo během střelby zařadila Česká televize do pořadu Interview ČT24, odvysílaného dne 15. února 2018 v 18.26 hodín, jako úvod k rozhovoru s bezpečnostním expertem z CEVRO Institutu Tomášem Pojarem.

Záznam byl z pochopitelných důvodů velice chaotický. Byl natáčen ve velmi vypjaté situaci, zřejmě mobilem, tudíž se po celou dobu kamera třese a zaznamenává pouze dílčí obrazy učebny, kde se střelba odehrává. I tak ovšem působí velmi surově a naturalisticky. Na začátku záznamu se ozývají hlasité výstřely, výkřiky a čísi hlas, opakující: „Oh my God, oh my God!“ („Můj Bože, můj Bože!“) Na záběrech jsou zmatení a vyděšení lidé. Kamera zabírá střídavě mrtvé tělo v kalužích krve na zemi a prchající studenty, kteří na sebe pokřikují: „Let‘s go, come on!“ („Pojďme, no tak!“) Člověk, který záznam pořídil, utíká s ostatními. Video končí ve chvíli, kdy se dostane z učebny ven na ulici.

I přes chaotičnost videa měli diváci možnost sledovat záběry velmi naturalistického násilí, které navíc nebylo hrané, nýbrž vysoce autentické. Mrtví a zranění lidé nejsou ve vizuální složce záznamu přítomni dlouho (jedná se vždy maximálně o jednu až dvě vteřiny), to však videu neubírá na jeho surovosti. Střelba na začátku a všudypřítomný křik studentů ve druhé části videa působí velice tísnivým a zoufalým dojmem. Celkové vyznění záznamu v kombinaci s faktem, že diváci vědí, co sledují, pak způsobuje, že daná část vysílání mohla ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých.

Provozovatel programu Prima zařadil tyto záběry do pořadu Zprávy FTV Prima téhož dne od 18:55 hodin. Před uvedením záběrů moderátorka zpravodajství varovala, že záběry nejsou vhodné pro slabší povahy. Takové varování ovšem nelegitimizuje zařazení ohrožujícího audiovizuálního obsahu do vysílání v čase mezi 6. a 22. hodinou. Navíc ve vysílání Primy byly záběry doprovázeny komentářem redaktora, který situaci popisoval slovy: „Pláč, výkřiky hrůzy, střelba. Tak hlasitá, že útočník musel stát těsně vedle. Roztřesené záběry ukazují hrůzu v celé nahotě. Na zemi školní třídy leží rozstřílené tělo. Dívky pláčou hrůzou a snaží se dostat ven za každou cenu.“ Brutalitu záběrů tak komentář ještě umocnil, jelikož explicitně pojmenovával, co se na obrazovce děje, včetně informace o „rozstříleném těle“ ve chvíli, kdy kamera zabírá osobu ležící na zemi v kaluži krve. V rámci reportáže pak byl záznam odvysílán ve zkrácené formě ještě opakovaně.

Ve vysílání obou zmíněných programů tak byl dětem zpřístupněn záznam, který může mít na jejich psychiku různorodé následky od snížení citlivosti k páchanému násilí a akceptace násilí jako běžné součásti života, až po úzkosti, přeceňování reálného nebezpečí a nepřiměřený strach o sebe a své blízké.

 

Provozovatel JTV a.s., který pro diváky v jižních Čechách vysílá program Jihočeská televize, byl upozorněn na porušení zákona ohrožením dětských diváků rovněž v souvislosti se zveřejněním amatérských autentických záběrů. Tentokráte záznamu, na němž muž kope a týrá svého psa kňučícího bolestí.

Zpravodajská relace Zprávy z Jihočeského kraje informovala o události, k níž došlo v Prachaticích. Moderátor zprávu uvedl slovy: „Ukážeme vám záběry, ze kterých mrazí. Čtyřiadvacetiletý muž z Prachatic téměř umlátil vlastního psa. Jeho kamarád vše natáčel na video, které následně zveřejnil na sociální síti. Díky tomu agresor neunikne spravedlnosti. Musíme vás ale upozornit, že by tuhle reportáž rozhodně neměly vidět děti a lidé se slabší povahou.“ Následně jsou zařazeny záběry týrání zvířete, nahrané pravděpodobně na mobilní telefon. Záznam není příliš ostrý, nicméně dostatečně zobrazuje situaci, odehrávající se v neznámém pokoji. Muž, oblečený pouze ve spodním prádle, před sebou drží menšího černého psa s obvázanou pravou zadní nohou. Několikrát do něj silou kopne a posléze psa odhodí na zem. Pes při tom štěká bolestí a člověk, který video nahrává, volá: „Hej, seš normální?“ Video doprovází komentář redaktora: „Tyhle záběry jsou naprosto neuvěřitelné. Mladík brutálně ubližuje svému psovi jen proto, že mu vylil nádobu s vodou. K ohavnému činu se ale pravděpodobně neuchýlil poprvé. Na videu je totiž jasně vidět sádra, kterou má pes na zadní tlapce. Nad chováním agresora zůstává rozum stát i veterinářům.“ Reportáž pokračuje rozhovorem se zvěrolékařem, který dotyčné chování odsoudí a podotkne, že pes podstoupil operaci zadní končetiny a toto zacházení může jeho stav zhoršit.

V příspěvku jsou záběry ještě několikrát zopakovány. Video, přestože neumožňuje vidět detaily, působí velice surovým dojmem. Kromě vizuální složky, která je tvořena explicitně agresivní scénou muže kopajícího do svého psa, je v tomto případě významná i zvuková stránka videa. V ní zvíře kňučí a štěká bolestí.

 

Uložená upozornění by měla být pro provozovatele zejména výzvou, aby při sestavování programu nezapomínali, že televizní vysílání je stále dominantním zdrojem informací, u kterého se setkávají všechny generace diváků, a tomu je třeba zařazený obsah přizpůsobit. Jako obhajobu rozhodně nelze uznat odkaz na fakt, že si problematické autentické záběry dítě mohlo najít a pustit na internetu. Televizní vysílání je regulováno jinak a přísněji, tato regulace má stále své opodstatnění a provozovatelé jsou povinni ji respektovat.

 

- ZPĚT -
predchozí
7. 3. 2019

Aplikace YouTube Kids nově i v Česku

Pro rodiče, kteří chtějí mít dohled nad tím, jaká videa jejich dítko sleduje na internetu, je dobrou zprávou, že české zastoupení firmy Google 21. února 2019 pro Českou republiku spustilo aplikaci YouTube Kids.
28. 2. 2019

Trollové, hateři a důležitost mediální gramotnosti aneb Případ finské novinářky Jessikky Aro

V minulosti jsme se na webu Děti a média již několikrát dotkli problematiky fake news a mediální manipulace. Nyní si připomeneme vývoj jedné kauzy, jejímž cílem byla společenská a profesní likvidace novinářky za nepohodlné články o proruských trollech. Na podzim 2018 padl ve Finsku ve věci…
22. 2. 2019

Program Seznam.cz TV poprvé ohrozil dětské diváky

Provozovateli televizního programu Seznam.cz TV, společnosti Seznam.cz TV, s.r.o., bylo Radou pro rozhlasové a televizní vysílání poprvé od zahájení vysílání tohoto programu v lednu 2018 uloženo upozornění na porušení zákona v souvislosti s porušením zákonné povinnosti nezařazovat do vysílání mezi…
30. 1. 2019

Otevřená učebnice mediální výchovy

Úskalím mediálního vzdělávání a nedostatečné úrovni mediální gramotnosti české populace se web Děti a média věnuje velmi často, ovšem tentokrát můžeme čtenářům z této oblasti přinést dobré zprávy. V nedávné době byl panem Michalem Kaderkou, pedagogem z pražského Gymnázia Na Zatlance, spuštěn nový…
8. 1. 2019

Rešerše kriminálních seriálů v televizním vysílání VII

Další rok uplynul a opět nastal čas publikovat výsledky rešerše kriminálních pořadů – nyní tedy za rok 2018. S obdobnou rešerší kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních programů se Rada seznámila i v minulých letech a všechny předchozí výstupy jsou na stránkách Děti a média…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media