28. 3. 2017

Jak se učí mediální výchova na středních školách?

V únoru letošního roku byly organizací Člověk v tísni, v rámci jejího vzdělávacího programu Jeden svět na školách, zveřejněny závěry výzkumu „Výuka mediální výchovy na středních školách“, který pro ni zpracovala společnost MEDIAN, s.r.o.

Přestože je mediální výchova už více než 10 let podle Rámcových vzdělávacích programů průřezovým tématem, jehož výuka je povinná, dosud neexistují kvalitní data o tom, jak její výuka v praxi probíhá, proto byl Člověkem v tísni zadán výzkum, jehož cílem bylo odhalit, jaký je reálný stav mediální výchovy na českých středních školách.

V průběhu ledna a února 2017 bylo osloveno 600 středních škol různého typu ve všech krajích a bylo zjišťováno, jakou formou mediální výchovu vyučují, kolik jí věnují času, jaká témata považují za nejdůležitější nebo o jakou podporu by měly zájem.

Výzkum zjistil, že většina zástupců středních škol považuje výuku mediální výchovy za důležitou, přesto středoškolský student absolvuje během celého studia průměrně méně než 10 hodin mediální výchovy.

Nejdůležitějšími tématy mediální výchovy jsou podle respondentů fungování médií ve společnosti, zpracování informací a kritická analýza informací. Na odborných středních školách je kladen větší důraz na sociální sítě.

Nejčastěji je mediální výchova vyučována průřezově ve více předmětech nebo jako součást jednoho předmětu. Celkem 8 škol (6 %) odpovědělo, že mediální výchovu vůbec nevyučuje.

Vzhledem k tomu, že se mediální výchova většinou vyučuje ve více předmětech, tak ji vyučuje i více vyučujících. Pouze 15 % škol uvedlo, že mediální výchovu vyučuje pouze 1 osoba.

Ve většině škol se vyučující nezúčastnili žádného kurzu mediální výchovy, výuka přitom zároveň probíhá podle jejich individuálních plánů a chybí evaluace naplnění doporučených výstupů mediální výchovy.

Asi ¾ škol pracují v mediální výuce s vlastními připravenými materiály a jen okolo 40 % k tomu používá nějaké jiné odborné materiály. Školy by nejvíce přivítaly audiovizuální materiály. Mají zájem také o komplexní metodické příručky mediální výchovy a dílčí tištěné materiály.

 

S laskavým svolením organizace Člověk v tísni jsou čtenářům webu Děti a média k dispozici kompletní závěry výzkumu zde: Výuka mediální výchovy na středních školách

 

Zdroj: Člověk v tísni, program Jeden svět na školách

 

- ZPĚT -
predchozí
30. 7. 2019

Holky pod zámkem pro děti nevhodné

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla upozornit provozovatele programu NOVA na porušení zákonného ustanovení, které ukládá povinnost nezařazovat mezi 6. a 22. hodinou pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. K porušení zákonné povinnosti…
25. 6. 2019

RRTV zjišťovala, jak provozovatelé vysílání přispívají k mediální gramotnosti

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání každý rok obesílá všechny provozovatele televizního a rozhlasového vysílání a také poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání s dotazem, jakými opatřeními v předcházejícím kalendářním roce podpořili mediální gramotnost diváků a uživatelů…
14. 6. 2019

Dokument Reds, do toho! aneb „kultura znásilnění“ (Jeden svět 2019)

Dnes se opět zaměříme na jeden z filmů, jenž byl uveden v rámci letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Zde jsme se podrobně věnovali filmu Bellingcat – Pravda v postpravdivém světě, nyní se k festivalovému programu vrátíme filmem z trochu jiného ranku. Stále se však pohybujeme…
7. 6. 2019

Dítě jako konzument zpravodajského obsahu

Již počtvrté se v rámci zlínského filmového festivalu uskutečnila konference Média dětem, média s dětmi pořádaná Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Tentokrát byla konference věnována tématu dítěte jako konzumenta zpravodajského obsahu.
5. 6. 2019

V Třeboni se sešli fanoušci animovaného filmu

Malebné Třeboňské ulice zaplnili ve dnech 7. až 12. května 2019 návštěvníci mezinárodního festivalu animovaných filmů s názvem Anifilm. Filmový svátek spojil profesionály z celého světa a návštěvníkům představil aktuální trendy a technologie v animované tvorbě. Symbolicky jej provázely ryby mnoha…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media