23. 1. 2014

Den bezpečnějšího internetu 2014

Letošní ročník Dne bezpečnějšího internetu, který proběhne 11. února 2014, bude již jedenáctým v pořadí. Tentokráte bude provázen mottem „Vytvořme společně lepší internet…“ a stejně jako v minulosti bude v souvislosti s ním organizována řada osvětových aktivit.

K těm tradičním patří soutěž pro kolektivy škol, knihoven, dětských domovů apod. a také soutěž pro jednotlivce, zejména žáky a studenty, organizovaná Národním centrem bezpečnějšího internetu a Linkou bezpečí.  

Pokud organizátoři uspořádají jakoukoliv osvětovou aktivitu (besedu s žáky, výtvarnou nebo vědomostní soutěž, přednášku či diskusi, natočí video na téma bezpečného internetu apod.),  o své aktivitě  informují  e-mailem na info@saferinternet.cz, prolinkují své webové stránky s informacemi o kampani Dne bezpečnějšího internetu, budou následně zařazeni do slosování o hodnotné ceny (herní konzoli xBox, mobilní telefon, software, knihy, exkurzi do ČT atd.). Překvapením bude celonárodní vyvrcholení kampaně. Uzávěrka proběhne koncem března, vítězové budou slosováni v první půli dubna a hlavní cena bude výherci předána v rámci tradiční konference Národního centra bezpečnějšího internetu v Senátu Parlamentu ČR, která je plánována na květen 2014.

 banner

U příležitosti Dne bezpečnějšího internetu bude, pod záštitou Národního centra bezpečnějšího internetu, na trh uvedena kniha „Hustej INTERNET“, autorek Lenky Eckertové a Lucie Seifertové.

Záměrem knihy je poučit děti o online rizicích, prevenci a řešení problémů zábavnou formou. Kniha je určena především pro cílovou skupinu dětí, zhruba ve věku 4.–6. třídy ZŠ (s přesahem níž i výš), ale též pro jejich rodiče a pečující dospělé: učitele, družináře, knihovníky apod. Obsah vychází ze zkušeností, které Lenka Eckertová sbírá při svém působení v Národním centru bezpečnějšího internetu i jako matka dvou dětí.

Text s příhodami ze života – doplněný vysvětlivkami pro méně zkušené uživatele internetu, a velké množství vtipných ilustrací provází děti nástrahami kyberprostoru. Těžištěm je znázornění situací, do nichž se dnešní děti skutečně dostávají a jsou nuceny je řešit – ať již s pomocí dospělých, anebo samy. Řeč je např. o kyberšikaně (šikana s využitím moderních komunikačních technologií), kybergroomingu (lákání na schůzku), hrách a závislosti, škodlivém softwaru, reklamě a nákupech, bezpečném využívání sociálních sítí (vysoké procento uživatelů Facebooku tvoří děti pod hranicí 13 let) atd. Hlavní postavou knihy je desetiletý Michal, který popisuje dění kolem své rodiny. Dětským způsobem komentuje absurdní situace a problémy, s nimiž se setkává na internetu i v reálném světě – ve vztahu k moderním technologiím.

hustej internet 

- ZPĚT -
predchozí
24. 2. 2017

Vliv reklam na alkohol na dětského diváka

Evropská komise uveřejnila studii, která mapuje, jak často a jakým způsobem jsou děti vystavovány vlivu reklam na alkohol. Tato studie se týká televizního vysílání a on-line služeb.
17. 2. 2017

Méně hazardu s hazardem!

Dne 1. 1. 2017 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje provozování hazardních her, a to zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tento zákon nahradil původní úpravu loterií a podobných her, která byla zakotvená v zákoně č. 202/1990 Sb.
16. 2. 2017

Mediální gramotnost zranitelných skupin diváků

Web Děti a média se často vrací k otázkám mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání. Tentokrát se zaměříme na specifickou oblast, a to na mediální gramotnost osob, které lze charakterizovat jako zranitelné či ohrožené, přičemž budeme vycházet ze studie, kterou si nechala zpracovat Rada pro…
20. 12. 2016

Ohrožení dětských diváků opět předmětem postihu

Na druhém listopadovém zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bylo rozhodnuto o vydání dvou upozornění za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tedy zákonného ustanovení, které zakazuje zařazovat do vysílání mezi 6. a 22. hodinou pořady a upoutávky, které mohou ohrožovat…
9. 12. 2016

Konference Media Education Summit

Počátkem listopadu se v Římě uskutečnila mezinárodní konference Media Education Summit, zaměřená na vzdělávání v oblasti médií. Setkání odborníků, zejména pedagogů a expertů z oblasti výzkumu médií a mediální teorie, umožnilo srovnání přístupů k mediální výchově napříč Evropou a představilo…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media