17. 2. 2017

Méně hazardu s hazardem!

Dne 1. 1. 2017 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje provozování hazardních her, a to zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tento zákon nahradil původní úpravu loterií a podobných her, která byla zakotvená v zákoně č. 202/1990 Sb.

Tato právní změna se dotkla i stávající úpravy zákona o regulaci reklamy, a to, mimo jiné, za účelem větší ochrany dětí a mladistvých před možným negativním dopadem hazardu.

V zákoně o regulaci reklamy bylo doplněno nové ustanovení § 5j, dle něhož je dána povinnost zadavateli a zpracovateli reklam: „Reklama na hazardní hru podněcující k účasti na hazardní hře nesmí obsahovat sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné činnosti.“

Ochrana dětí je zabezpečena odstavcem dva téhož ustanovení: Reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují“ a odstavcem 3, který ukládá povinnost, aby reklama propagující hazardní hry obsahovala sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a aby viditelně obsahovala varování tohoto znění: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!".

Skutečnost, že reklamy na hazardní hry nesmějí  být žádným způsobem zaměřeny na osoby mladší 18 let, lze vnímat jako pozitivní změnu. Otázka líbivosti a lákavosti obchodních sdělení na hazardní hry je ovšem poměrně složitou a koncepčně náročnou otázkou při aplikaci předmětných zákonných ustanovení. Příkladem může být obchodní sdělení na jistou sázkovou hru, kde hlavním motivem jsou malé kačenky. Není sporu, že zvířátka jsou jedním z atributů dětských lákadel. Prokázat však možný dopad na dětského diváka bude velmi složitým úkolem.

 

predchozí
17. 2. 2017

Méně hazardu s hazardem!

Dne 1. 1. 2017 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje provozování hazardních her, a to zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tento zákon nahradil původní úpravu loterií a podobných her, která byla zakotvená v zákoně č. 202/1990 Sb.
16. 2. 2017

Mediální gramotnost zranitelných skupin diváků

Web Děti a média se často vrací k otázkám mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání. Tentokrát se zaměříme na specifickou oblast, a to na mediální gramotnost osob, které lze charakterizovat jako zranitelné či ohrožené, přičemž budeme vycházet ze studie, kterou si nechala zpracovat Rada pro…
20. 12. 2016

Ohrožení dětských diváků opět předmětem postihu

Na druhém listopadovém zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bylo rozhodnuto o vydání dvou upozornění za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tedy zákonného ustanovení, které zakazuje zařazovat do vysílání mezi 6. a 22. hodinou pořady a upoutávky, které mohou ohrožovat…
9. 12. 2016

Konference Media Education Summit

Počátkem listopadu se v Římě uskutečnila mezinárodní konference Media Education Summit, zaměřená na vzdělávání v oblasti médií. Setkání odborníků, zejména pedagogů a expertů z oblasti výzkumu médií a mediální teorie, umožnilo srovnání přístupů k mediální výchově napříč Evropou a představilo…
15. 11. 2016

Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově – 48. ročník

Ve dnech 9.–13. října 2016 proběhl v Ostrově nad Ohří další ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Jednalo se již o 48. ročník, poprvé se festival konal v roce 1969. Festival se konal tradičně v Domě kultury na Mírovém náměstí a má svá partnerská města, kde se promítají…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media