15. 11. 2016

Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově – 48. ročník

Ve dnech 9.–13. října 2016 proběhl v Ostrově nad Ohří další ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Jednalo se již o 48. ročník, poprvé se festival konal v roce 1969. Festival se konal tradičně v Domě kultury na Mírovém náměstí a má svá partnerská města, kde se promítají soutěžní filmy dětem, které se nemohou zúčastnit přímo festivalu.

Festival Oty Hofmana (FOH) je soutěžní přehlídkou dětské filmové a televizní torby. V posledních letech se zaměřuje nejen na tvorbu určenou pro děti, ale také na tvorbu dětskou – dětmi vytvářenou. V rámci festivalu proto působí dětské televizní štáby a jeho součástí jsou různé akce zaměřené na podporu mediálního vzdělávání (viz zde nedávno zveřejněný příspěvek o mediálně-vzdělávací přednášce, která se uskutečnila pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání).

Děti, pro něž je festival určen, se tak staly nejen konzumenty, ale i tvůrci – samy se přímo podílely na přípravě letošního ročníku. Na přípravu festivalu se proto podíváme blíže.

Již v únoru 2016 organizátoři oslovili děti 1. stupně základních škol s návrhem spolupráce na podobě festivalového plakátu. Zadání znělo „filmový muzikál“, což bylo hlavní letošní téma festivalu. Do konce března, kdy byla stanovena uzávěrka výtvarné soutěže, organizátoři obdrželi cca 50 prací dětí ze ZŠ Masarykova. Zvítězil návrh s motivem baletek, který byl použit jako ústřední motiv letošního ročníku. Objevil se nejen na plakátu, ale byl použit i jako potisk na propagační trička; ladění bylo v růžové a černé barvě.

Začátkem dubna pak proběhlo natáčení festivalové znělky dětským filmovým štábem MTD neslyšících dětí ze SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené z pražských Radlic. Děti dostaly možnost využít barrandovských kostýmů ve stylu 20. a 30. let 20. století.

V květnu byla pořadateli avizována novinka – součástí festivalu se stane CineTube (setkání českých a slovenských YouTuberů a promítání jejich premiérové tvorby na velkém plátně), což umožní mladým (začínajícím) YouTuberům představit svoji tvorbu v kinech v ČR. Přihlášeným bylo přislíbeno setkání s nejznámějšími českými YouTubery.

Během května bylo také oznámeno, že hlavním mediálním partnerem letošního ročníku bude veřejnoprávní ČESKÁ TELEVIZE. Stalo se tak vzhledem k rozvíjející se spolupráci s dětským programem ČT :D, na kterém měla probíhat spotová kampaň. Výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha uvedl, že ve festivalu vidí „vhodnou platformu pro komunikaci s diváky a nástroj pro podporu mediální gramotnosti a tvůrčích dovedností dětí a mládeže při tvorbě mediálních obsahů, což je posláním Déčka.“ (Připomínáme, že ČT :D je multižánrovým dětským programem, určeným dětem od 4 do 12 let.)

V červnu bylo zveřejněno, že festival podporuje Nadační fond Šance onkoláčkům, který pomáhá rodinám vážně nemocných malých dětí. V rámci festivalu se proto v šapitó na Mírovém náměstí uskutečnil koncert skupiny Drc a divadelní pohádka Viktora Brainreitera.

V červenci byl stanoven závěrečný termín pro příspěvky do dětských televizních reportáží. Bylo uvedeno, že v rámci festivalu bude nově zřízena zvláštní soutěžní kategorie zaměřená na dětské (dětmi vytvořené) televizní reportáže "Cena zpráviček ČT :D". Odborná porota z nich měla vybrat nejlepší a vítěz měl získat ocenění. Cílem projektu bylo rozšířit zaměření festivalu a podpořit rozvoj mediálního vzdělávání ve školách a přispět k šíření znalostí o vzniku televizního zpravodajství mezi dětmi.

Festival propagovala i místní TV Ostrov, která odvysílala rozhovor s Ivanou Hálovou, programovou ředitelkou festivalu, a produkční Markétou Jeništovou. Bylo zdůrazněno, že nedílnou součástí festivalu je doprovodný program, který bude i letos bohatý a pro všechny věkové kategorie, od nejmenších po dospělé.

V neděli 9. října se – jako každý rok – uskutečnil lampiónový průvod, který prošel městem. Letos však v čele kráčel Karel IV. se svou družinou. Po setkání na náměstí následoval ohňostroj.

Následující den, v pondělí, se odehrálo slavnostní zahájení festivalu ve Velkém kině, a to filmem Strašidla. Zahájení se zúčastnila početná delegace v čele s režisérem Zdeňkem Troškou a dvěma dětskými herci.

Na náměstí bylo umístěno šapitó, kde od ranních do odpoledních (až podvečerních) hodin probíhal doprovodný program v podobě různých workshopů či dílniček apod. Nedílnou součástí programu byly i různé akce na náměstí – akce „Člověčí člověče nezlob se“, kde herní figurky představovaly samy děti a hrací plochou bylo náměstí, nebo akce „Roztančené náměstí“, kdy taneční vystoupení natáčel dron.

Z programu lze dále jmenovat namátkou velmi různorodé počiny, např. Veselou pouť s hosty Jů a Hele, Festivalovou školku, workshopy (o médiích), filmové semináře, nebo zejména projekt „Útěk“ – konfrontaci filmu a divadla, kdy po divadelním představení (ZUŠ Ostrov) následovala beseda o filmovém zpracování tohoto díla Oty Hofmana, a to i s ukázkami (o filmu více např. na ČSFD: http://www.csfd.cz/film/8472-utek/prehled/).

Vydávání festivalového deníku Ostroviny zajišťovaly – stejně jako v loňském roce – studentky z maturitního ročníku z pražského literárně zaměřeného gymnázia bratří Čapků.

Součástí festivalu byla dále např. výstava „Filmaření s Otou Hofmanem“ nebo výstava filmových kostýmů a cen festivalu.

Festival není určen výhradně dětem, ale i dospělým, proto byl do programu zařazen i Společenský večer pro festivalové hosty nebo koncert česko-francouzské herečky a šansoniérky Chantal Poullain.

Jádrem celého dění ovšem bylo promítání filmů dětem. Seznámit se blíže se soutěžními filmy je možné na webových stránkách festivalu: http://www.festivalostrov.cz/filmy.

 

Zde přinášíme pouze jmenný seznam hlavních devíti soutěžních filmů:

1) Filmy:

STRAŠIDLA (2016)

MUZIKÁL aneb CESTY KE ŠTĚSTÍ (2016)

DECIBELY LÁSKY (2016)

RODINNÝ FILM (2015)

ŘACHANDA (2016)

POLEDNICE (2016)

2) Televizní tvorba:

KORUNNÍ PRINC (2015)

SVATOJÁNSKÝ VĚNEČEK (2015)

JOHANČINO TAJEMSTVÍ (2015)

Dalšími soutěžními sekcemi byly:

3) Dětská videotvorba

4) Studentské filmy

5) Dětské televizní reportáže

 

Mimo soutěžní kategorie pak byly zařazeny tematické filmy (tj. muzikály): Starci na chmelu (1964), Rebelové (2001), Ať žijí duchové (1977), Přijela k nám pouť (1973), Princové jsou na draka (1980), 30 panen a Pythagoras (1973) a Noc na Karlštejně (1973).

Závěrem porota udělila 16 ocenění (porot bylo tradičně několik – porota dospělých, dětská porota, odborná porota). Novinkou pak byla výše zmiňovaná soutěžní kategorie Cena Zpráviček ČT: D.

Vítězem hlasování dětských diváků (a tedy držitelem Ceny dětského diváka) se stala pohádka Korunní princ režiséra Karla Janáka.

Slavnostní zakončení festivalu proběhlo ve čtvrtek 13. října, následovala projekce vítězného filmu.

Organizátoři Festivalu jako obvykle velice podrobně informovali o probíhajících aktivitách na svém webu. Zde se také mohou zájemci – stejně jako loni – blíže seznámit s průběhem festivalu. Informace o dřívějších ročnících jsou k dispozici v Archivu.

 

 

Lenka Burešová

 

predchozí
15. 11. 2016

Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově – 48. ročník

Ve dnech 9.–13. října 2016 proběhl v Ostrově nad Ohří další ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Jednalo se již o 48. ročník, poprvé se festival konal v roce 1969. Festival se konal tradičně v Domě kultury na Mírovém náměstí a má svá partnerská města, kde se promítají…
8. 11. 2016

Dva provozovatelé upozorněni na ohrožení dětských diváků

Na druhém říjnovém zasedání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla o vydání dvou upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tedy zákonného ustanovení, které zakazuje v čase od 6. do 22. hodiny zařazovat do vysílání pořady a upoutávky, které by mohly…
27. 10. 2016

Evropští regulátoři považují ochranu dětského diváka za prioritu

Evropské orgány dozorující dodržování zákona ve vysílání a audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, sdružení v ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services), ve svých nejnovějších zprávách deklarují, že ochrana nezletilých osob před negativními dopady audiovizuálních…
21. 10. 2016

Mediálně-vzdělávací přednáška na ostrovském festivalu

V rámci 48. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově se dne 12. října 2016 uskutečnila pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání mediálně-vzdělávací přednáška pro studenty místního gymnázia.
5. 10. 2016

Role tiskových médií ve vzdělávání mládeže

Dne 19. září 2016 uspořádala Unie vydavatelů konferenci, zabývající se otázkou, jakou roli hrají tištěná média ve vzdělávání dětí a mládeže. Smyslem konference bylo dle pořadatelů vzbudit veřejný zájem o čtení periodického tisku dětmi a mladými lidmi s cílem podpořit jejich vzdělání a zvyšování…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media