28. 3. 2017

Jak se učí mediální výchova na středních školách?

V únoru letošního roku byly organizací Člověk v tísni, v rámci jejího vzdělávacího programu Jeden svět na školách, zveřejněny závěry výzkumu „Výuka mediální výchovy na středních školách“, který pro ni zpracovala společnost MEDIAN, s.r.o.

Přestože je mediální výchova už více než 10 let podle Rámcových vzdělávacích programů průřezovým tématem, jehož výuka je povinná, dosud neexistují kvalitní data o tom, jak její výuka v praxi probíhá, proto byl Člověkem v tísni zadán výzkum, jehož cílem bylo odhalit, jaký je reálný stav mediální výchovy na českých středních školách.

V průběhu ledna a února 2017 bylo osloveno 600 středních škol různého typu ve všech krajích a bylo zjišťováno, jakou formou mediální výchovu vyučují, kolik jí věnují času, jaká témata považují za nejdůležitější nebo o jakou podporu by měly zájem.

Výzkum zjistil, že většina zástupců středních škol považuje výuku mediální výchovy za důležitou, přesto středoškolský student absolvuje během celého studia průměrně méně než 10 hodin mediální výchovy.

Nejdůležitějšími tématy mediální výchovy jsou podle respondentů fungování médií ve společnosti, zpracování informací a kritická analýza informací. Na odborných středních školách je kladen větší důraz na sociální sítě.

Nejčastěji je mediální výchova vyučována průřezově ve více předmětech nebo jako součást jednoho předmětu. Celkem 8 škol (6 %) odpovědělo, že mediální výchovu vůbec nevyučuje.

Vzhledem k tomu, že se mediální výchova většinou vyučuje ve více předmětech, tak ji vyučuje i více vyučujících. Pouze 15 % škol uvedlo, že mediální výchovu vyučuje pouze 1 osoba.

Ve většině škol se vyučující nezúčastnili žádného kurzu mediální výchovy, výuka přitom zároveň probíhá podle jejich individuálních plánů a chybí evaluace naplnění doporučených výstupů mediální výchovy.

Asi ¾ škol pracují v mediální výuce s vlastními připravenými materiály a jen okolo 40 % k tomu používá nějaké jiné odborné materiály. Školy by nejvíce přivítaly audiovizuální materiály. Mají zájem také o komplexní metodické příručky mediální výchovy a dílčí tištěné materiály.

 

S laskavým svolením organizace Člověk v tísni jsou čtenářům webu Děti a média k dispozici kompletní závěry výzkumu zde: Výuka mediální výchovy na středních školách

 

Zdroj: Člověk v tísni, program Jeden svět na školách

 

predchozí
28. 3. 2017

Jak se učí mediální výchova na středních školách?

V únoru letošního roku byly organizací Člověk v tísni, v rámci jejího vzdělávacího programu Jeden svět na školách, zveřejněny závěry výzkumu „Výuka mediální výchovy na středních školách“, který pro ni zpracovala společnost MEDIAN, s.r.o.
8. 3. 2017

I oscarový filmový snímek může být ohrožující pro dětského diváka

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém druhém zasedání v roce 2017 rozhodla upozornit provozovatele programu JOJ Cinema, společnost DONEAL, s.r.o., na porušení zákonného ustanovení, které zakazuje mezi 6. a 22. hodinou zařazovat do vysílání pořady, které mohou ohrozit psychický, fyzický…
1. 3. 2017

Rešerše kriminálních seriálů v televizním vysílání V

Již popáté předkládáme čtenářům webu Děti a média závěry rešerše kriminálních seriálů ve vysílání českých celoplošných televizních programů. Cílem rešerší je zjistit, jak významné zastoupení mají v televizním vysílání pořady s kriminální tematikou.
24. 2. 2017

Vliv reklam na alkohol na dětského diváka

Evropská komise uveřejnila studii, která mapuje, jak často a jakým způsobem jsou děti vystavovány vlivu reklam na alkohol. Tato studie se týká televizního vysílání a on-line služeb.
17. 2. 2017

Méně hazardu s hazardem!

Dne 1. 1. 2017 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje provozování hazardních her, a to zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tento zákon nahradil původní úpravu loterií a podobných her, která byla zakotvená v zákoně č. 202/1990 Sb.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media