24. 7. 2018

Ohrožující obsah ve vysílání do zahraničí

Čtenáři webu Děti a média jsou pravidelně informováni o případech, kdy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zasáhla vůči provozovatelům, kteří do svého vysílání v chráněném čase mezi 6. a 22. hodinou zařadili obsah, který má potenciál ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

Vydané pokuty či upozornění na porušení zákona jsou zpravidla reakcí na podněty diváků, kteří Radě pro rozhlasové a televizní vysílání zaslali stížnost na odvysílání konkrétního filmu, upoutávky, videoklipu apod. Většina udělených sankcí se týká vysílání šířeného na území České republiky. Ovšem jsou případy, kdy Rada postihuje i vysílání v zahraničí, a to tehdy, dojde-li k porušení zákona na programech, které byly licencovány v ČR. Takových programů je několik desítek a ať jsou šířeny v jiných evropských zemích, v Asii či například v Africe, musejí dodržovat český zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Odhalení porušení zákona ve vysílání šířeném výhradně do zahraničí je pochopitelně složitější, než u programů dostupných u nás, ale i tyto programy podléhají namátkové analytické kontrole a i na tyto programy bývají doručovány stížnosti. Někdy se na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání obracejí přímo zahraniční diváci, například z Maďarska, většinou však Radu kontaktují zahraniční dozorové orgány, které tlumočí stížnosti svých občanů. Vůbec nejčastěji přicházejí podněty od rumunského regulátora.

Na základě desítek podání rumunských diváků je možné konstatovat, že pomyslná laťka ochrany dětského diváka je v Rumunska nasazena o poznání výše, než je tomu u nás. Rumunští rodiče reagují velmi citlivě na řadu fenoménů ve vysílání, ať už je to nahota, náznaky erotiky nebo hrubý jazyk. Velmi kritičtí jsou pak také v případech, kdy se v animovaných pořadech pro děti vyskytují náznaky násilného chování.

Lze shrnout, že valná většina rumunských stížností je Radou pro rozhlasové a televizní vysílání odložena jako neopodstatněná. V nedávné době bylo nicméně vydáno upozornění provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o. za odvysílání filmu  Seven Psychopaths na programu FILM CAFE ROMANIA. Tento snímek obsahoval celou řadu explicitních brutálních násilných scén. Film, jehož přístupnost je ve většině zemí omezena věkovou hranicí 15, 16 či dokonce 18 let, provozovatel zařadil do rumunského vysílání ve 13.55 hod.

Stejný provozovatel byl upozorněn na porušení totožné zákonné povinnosti, tedy zákazu nezařazovat mezi 6. a 22. hodinou pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, rovněž za odvysílání problematického pořadu v Maďarsku. Zde byl do programu AMC Channel Hungary zařazen film Tenká červená linie, který obsahoval drastické záběry válečného násilí. Film, který je v samotném Maďarsku přístupný až od 16 let, provozovatel odvysílal krátce po 13. hodině.

Součástí upozornění na porušení zákona, které bylo provozovateli vydáno, je lhůta k nápravě, pokud by se provozovatel po uplynutí této lhůty dopustil opakovaného porušení stejné zákonné povinnosti, ať již na kterémkoli svém programu, vystavuje se riziku uložení pokuty.

 

- ZPĚT -
predchozí
14. 8. 2018

Začíná éra soustavného budování sítí mediální gramotnosti

Instituce sdružující evropské regulátory pro oblast audiovizuálních mediálních služeb EPRA (European Platform of Regulation Authorities) na svém 47. setkání, které proběhlo v květnu v Lucemburku, přijala finální podobu dokumentu nazvaného “Sítě mediální gramotnosti – pokyny“. Jedná se o dokument,…
24. 7. 2018

Ohrožující obsah ve vysílání do zahraničí

Čtenáři webu Děti a média jsou pravidelně informováni o případech, kdy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zasáhla vůči provozovatelům, kteří do svého vysílání v chráněném čase mezi 6. a 22. hodinou zařadili obsah, který má potenciál ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí…
16. 7. 2018

Evropské hodnoty: Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR

Think-tank Evropské hodnoty zveřejnil před několika týdny studii Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR, kterou zpracoval vyučující pražského Gymnázia Na Zatlance a spoluzakladatel Aliance pro otevřené vzdělávání Michal Kaderka.
22. 6. 2018

Děti a rozhlasové vysílání

Poslední květnovou středu proběhla v rámci zlínského filmového festivalu konference Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Média dětem, média s dětmi, která se tematicky zaměřila na děti a rozhlasové vysílání.
14. 6. 2018

Fake news, pravda a lež aneb pár zajímavých odkazů

Problematice fake news a mediální manipulaci se na webu Děti a média věnujeme často. Tentokrát jsme pro Vás připravili výběr odkazů na řadu zajímavých článků, které se tématy dezinformací, hoaxů, fake news či konspiračních teorií zabývají.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media