22. 6. 2018

Děti a rozhlasové vysílání

Poslední květnovou středu proběhla v rámci zlínského filmového festivalu konference Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Média dětem, média s dětmi, která se tematicky zaměřila na děti a rozhlasové vysílání.

Konferenci uvedla a dále moderovala místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Milada Richterová, která vysvětlila, že blížící se stoleté výročí rozhlasového vysílání inspirovalo Radu k tomu, aby si zadala zpracování výzkumu, který by zjistil, jaký vztah mají k rádiu současné děti a dospívající.

Se závěry výzkumu seznámil přítomné první host konference, Lenka Sazmová, z agentury IPSOS, která studii připravila. Zjištění výzkumy přinesla povzbudivé výsledky, které prokázaly, že rozhlasové vysílání rozhodně není pro nejmladší generaci mrtvé médium. Většina dětských respondentů potvrdila, že rádio poslouchá, a to nejen například při jízdě autem, kdy o zvolené stanici rozhodují rodiče, ale i ze svého vlastního zájmu. Rádio je oblíbenou kulisou při ranním vstávání, nebo naopak večer před usnutím. Dospívající rádi poslouchají rádio také při učení nebo při trávení volného času.

Jedním z cílů studie bylo zjistit, jaké jsou mezi dětmi oblíbené rozhlasové stanice. Děti zpravidla uváděly, že rozhodujícícm kritériem, podle kterého volí rozhlasovou stanici, je hudba, kterou stanice nabízí. Pro mnohé jsou pak hlavním lákadlem konkrétního rádia oblíbení moderátoři.

Jakkoli v rámci výzkumu řada dětí deklarovala, že má ráda dětské stanice jako je Rádio Junior či Pigy, absolutní jedničkou se u této cílové skupiny posluchačů ukázala být Evropa 2. Za popularitou tohoto programu stojí jak atraktivní hudební nabídka, tak populární moderátoři.

Po vstupním příspěvku byl do programu konference zařazen blok přednášek pod názvem Rozhlasové stanice dětem. Jeho prvním přednášejícím byl Tomáš Vacek jako zástupce dětského programu veřejnoprávního Českého rozhlasu Rádio Junior. Tomáš Vacek hovořil o současných trendech v rozhlasové tvorbě určené dětským posluchačům a o souvisejících projektech. Hosté konference si v rámci příspěvku mohli vyslechnout i jednu z epizod oblíbeného zábavně-vzdělávacího cyklu Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou.

Další příspěvek patřil rovněž veřejnoprávnímu rozhlasovému vysílání, ale tentokrát na sousedním Slovensku. Tvůrkyně slovenského Rádia Junior, Rozálie Vlasková a Veronika Dianišková, hovořily o tom, jak se této stanici daří oslovit dětské posluchače. Zdůraznily, že překvapivě velký úspěch zaznamenávají i několik desetiletí staré rozhlasové hry, pokud vycházejí z kvalitních předloh. Velké oblibě se těší například knihy J. Verna.  Zároveň si posteskly, že nemají možnost do vysílání zařazovat české rozhlasové hry pro děti, protože to slovenský jazykový zákon neumožňuje.

Další přednášející byla Zdenka Chocholoušová, manažerka dětských produktů společnosti Lagardere Active ČR. Ta prezentovala nejen populární dětské rádio Pigy, ale i všechny související projekty, mezi které dnes patří například už i mateřské školky. Následující host, Jakub Šmejkal, představil hudební portál Abrádio, který umožňuje poslech více než stovky FM a internetových rádií z celého světa a zároveň nabízí zájemcům také možnost vytvořit si vlastní internetové rádio prostřednictvím služby MyAbradio. Jakub Šmejkal osvětlil, na jaké technické bázi služba funguje a jak snadno ji lze využívat.

Poslední přednášející dopoledního bloku konference byla tisková mluvčí a PR manažerka skupiny Lagardere Active ČR, Zuzana Nevoralová. Ta pozvání přijala jako zástupkyně rozhlasové stanice Evropa 2, která byla studií Děti a rozhlas identifikována jako vůbec nejoblíbenější česká rozhlasová stanice u dětí a dospívajících. Zuzana Nevoralová prostřednictvím promo videa představila tváře a projekty Evropy 2 a také upozornila na technologické vychytávky, které Lagardere Active ČR svým posluchačům nabízí.

Odpolední blok konference, pod názvem Rozhlasové vysílání jako nástroj mediální výchovy, jako prvního hosta přivítal Zdeňka Koudelku z Českého rozhlasu Vysočina, který seznámil přítomné s projektem, který pro děti na konci loňského roku připravila rozhlasová stanice Český rozhlas Vysočina.  Ta oslovila žáky základní školy s výzvou, aby vymysleli a napsali své vlastní pohádky. Vybrané pohádky pak byly v podání herců Horáckého divadla uvedeny ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina během vánočních svátků. Několik ukázek dětských vánočních pohádek si návštěvníci konference mohli i vyslechnout a museli konstatovat, že dětská tvořivost a spontaneita má neopakovatelné kouzlo a vtip.

Dalšími hosty konference byli zástupci dvou dětských rádií. Z Dětského rádia Mělník přijel jeho zakladatel Martin Beníšek, který s sebou přivezl i dva dětské kolegy. Zatímco děti hovořily o tom, proč je práce v rádiu baví, Martin Beníšek vysvětlil, jak se takové dětské rádio zprovozňuje, jaké má technické a organizační nároky. Nicméně upozornil, že jako hlavní brzda rozvoje dětského rádia se jeví ne vždy velký zájem dětí se do přípravy rozhlasového vysílání zapojit.

O tom, jak dětské rádio vzniká a jak funguje, hovořily rovněž zástupkyně Rádia Kulíšek, jeho zakladatelka Jana Tauchmanová a dvě studentky střední školy, které v rádiu působí. Bohužel i paní Tauchmanová konstatovala, že hlavním limitem činnosti rádia je nízký zájem ze strany dětí.

Poslední přednášející byla doc. Andrea Hanáčková, rozhlasová teoretička z Univerzity Palackého v Olomouci. Ta poskytla nejen odborný pohled na současné rozhlasové vysílání pro děti u nás, ale nabídla i řadu zajímavých informací o situaci v zahraničí a nastínila další perspektivy rozhlasového vysílání v kontextu koexistence s novými médii.´

 

 

- ZPĚT -
predchozí
30. 11. 2018

Rozhovor s předsedou RRTV, Ivanem Krejčím, nejen o webu Děti a média

Pane předsedo, web Děti a média, který RRTV provozuje už více než šest let, vznikl jako projekt, jehož cílem je nabízet informace rodičům a všem dalším, kteří se bojí negativního vlivu médií na děti. Myslíte, že tento úkol web plní? Věřím, že ano. Prostřednictvím webu se snažíme poskytovat širokou…
22. 11. 2018

50. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana. Letos to byl již jubilejní 50. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
5. 11. 2018

Audio obsah ohrožující dětské posluchače ve vysílání Českého rozhlasu

Program Český rozhlas 3 – Vltava pro své posluchače v červenci a srpnu 2018 připravil „africké léto“. Do vysílání zařazoval pořady, jimiž chtěl, dle svého vyjádření, vzdát hold pestrosti afrického kontinentu, jeho exotické a bezbřehé imaginaci. Český rozhlas záměr propagoval slovy: „Necháme si…
26. 10. 2018

Rodičovský průvodce digitálním světem

„Mediální mámy a digitální tátové“ to je titul nové publikace, která zkoumá vliv moderních komunikačních technologií na děti a dospívající. Autorkou knihy je dr. Yalda T. Uhls, psycholožka a sama matka dvou teenagerů.
19. 10. 2018

Podnětný článek v časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC o agresi on-line

V srpnovém čísle české mutace populárně-naučného měsíčníku NATIONAL GEOGRAPHIC vyšel v sekci „Objevujte | Aktuální téma – Vysvětlení každodenních divů a záhad kolem nás“ (s. 4–8) zajímavý článek „Jsme tak zlí, jak ukazujeme on-line?“ od badatele Agustína Fuentese, profesora antropologie na…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media