11. 5. 2018

Třetí ročník konference Média dětem, média s dětmi bude věnován rozhlasu

Letošní ročník konference Média dětem, média s dětmi, pořádaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2018, se tentokrát zaměří na vztah dětí a rozhlasového vysílání. Bude se zamýšlet nad tím, co rádio nabízí dnešním dětem, a to nejen jako posluchačům, ale také jako tvůrcům vlastního mediálního obsahu.

Konference se pokusí zodpovědět na otázku, čím je specifická rozhlasová tvorba pro děti, co děti od poslechu rozhlasu očekávají a co jim přináší. Agentura IPSOS představí závěry studie Děti a rozhlas, která zjišťovala, zda je dnešní mladá generace vůbec ještě oslovována rozhlasovým vysíláním. Představitelé rozhlasových stanic seznámí hosty se svou dramaturgii a osvětlí, jakými pořady cílí na dětské a dospívající posluchače a jakými službami nabídku vysílání doplňují a ozvláštňují. V odpolední části konference samy děti pohovoří o vlastní rozhlasové tvorbě a o tom, proč je práce v rádiu těší. Jejich dospělí kolegové pak vysvětlí, jaký smysl má osobní zkušenost s mediální tvorbou v procesu mediálního vzdělávání. Závěr konference poskytne zamyšlení nad tím, jaká je budoucnost rozhlasového vysílání v konkurenci nových médií a zda má rozhlas šanci získat a udržet si mladé posluchače.

pozvánka 2

pozvánka - text

Odkaz pro registraci na konferenci:

https://www.rrtv.cz/cz/static/rada-on-line/pozvanka/index.htm

 

nadpis + datum

program 1

program 2

 

- ZPĚT -
predchozí
27. 9. 2018

ČISTIČI – film o lidech, kteří „uklízí“ virtuální odpad, a kteří viděli všechno

Již dříve jsme čtenáře webu Děti a média informovali o zajímavých dokumentárních filmech, které se nějakým způsobem týkají médií. Nyní budeme věnovat pozornost filmu Čističi (The Cleaners) německých režisérů Hanse Blocka a Moritze Riesewiecka o lidech, kteří vyhledávají a mažou na internetu závadný…
20. 9. 2018

Seznam se bezpečně

Stále více firem si uvědomuje svou společenskou zodpovědnost a věnuje značnou pozornost projektům, které nemají za účel generování zisku a zvyšování hospodářských výsledků, ale jejich cílem je pomáhat a prospívat veřejnosti. Příkladem je společnost Seznam, která připravila projekt s názvem Seznam…
14. 8. 2018

Začíná éra soustavného budování sítí mediální gramotnosti

Instituce sdružující evropské regulátory pro oblast audiovizuálních mediálních služeb EPRA (European Platform of Regulation Authorities) na svém 47. setkání, které proběhlo v květnu v Lucemburku, přijala finální podobu dokumentu nazvaného “Sítě mediální gramotnosti – pokyny“. Jedná se o dokument,…
24. 7. 2018

Ohrožující obsah ve vysílání do zahraničí

Čtenáři webu Děti a média jsou pravidelně informováni o případech, kdy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zasáhla vůči provozovatelům, kteří do svého vysílání v chráněném čase mezi 6. a 22. hodinou zařadili obsah, který má potenciál ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí…
16. 7. 2018

Evropské hodnoty: Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR

Think-tank Evropské hodnoty zveřejnil před několika týdny studii Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR, kterou zpracoval vyučující pražského Gymnázia Na Zatlance a spoluzakladatel Aliance pro otevřené vzdělávání Michal Kaderka.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media