30. 11. 2017

49. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana, tentokráte již jeho 49. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou filmů zaměřených na dětského diváka, ale kromě toho jej zpravidla provází nejen řada divadelních představení či recitálů, tematických výstav, workshopů a dílniček apod., ale i filmařských soutěží, přednášek a v poslední době i aktivit spojených s mediální osvětou, na nichž se významnou měrou podílí Rada pro rozhlasová a televizní vysílání.

49. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově se uskutečnil ve dnech 8.–12. října 2017. Téma letošního ročníku bylo „ROBOTI“, k nimž se vztahovala i tematická přehlídka filmů (Robot Emil; Klaun Ferdinand a raketa).

Ostrov - robot

Těžištěm celého programu byla zcela tradičně soutěžní a nesoutěžní část, přičemž soutěžní část v prvé řadě uváděla české a slovenské filmy (kinematografické i televizní), které vznikly v posledních dvou letech. Další rozdělení se týkalo uvedení české dětské videotvorby a české studentské tvorby, která vznikla v posledních pěti letech, a dětské televizní reportáže, která vznikla v roce 2017.

Mezi doprovodné akce patřily nesoutěžní projekce v partnerských městech či projekce filmů Oty Hofmana, ale zejména pak odborné semináře pro pedagogy a studenty základních a středních škol a Radou pořádaný seminář věnovaný mediální výchově.

 

Jak to probíhá

Festival je neoficiálně zahajován v neděli ve večerních hodinách lampionových průvodem dětí s rodiči, kteří se všichni shromáždí na Mírovém náměstí před Domem kultury.

Letošním festivalem se jako leitmotiv prolínalo téma roboti a proto součástí zahájení byla show auto-robotů Transformers, více zde: http://www.festivalostrov.cz/secret/aktuality/show-auto-robotu.html.

Následoval velký barevný ohňostroj doprovázený hudbou z Transformers. V pondělí se pak od rána rozeběhl naplánovaný program a festival byl slavnostně oficiálně zahájen v hlavním promítacím sále, více zde: http://www.festivalostrov.cz/secret/aktuality/letosni-rocnik-uspesne-zahajen.html.

Ostrov 1

Ostrov 2

Úvodní vystoupení obstaral soubor HOP HOP ze základní umělecké školy Ostrov, první soutěžní film, který byl promítán, byla rodinná komedie Špunti na vodě.

Do letošní soutěžní sekce bylo zařazeno celkem devět snímků, z toho v pěti případech se jednalo o filmy určené pro velké plátno, ve čtyřech případech se jednalo o filmy televizní.

Ostrov 6

 

Stručné shrnutí soutěžních filmů

ŠPUNTI NA VODĚ / režie: Jiří Chlumský

Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček. Nakonec se ocitnou v kánoích sice bez žen, ale zato se svými dětmi. A tak desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků…

POHÁDKY PRO EMU / režie: Rudolf Havlík

Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhnutý rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Muži, který byl do padesáti let zvyklý žít sám, převrátí soužití s osmiletou holčičkou život vzhůru nohama…

ANDĚL PÁNĚ 2 / režie: Jiří Strach

Volné pokračování vánoční pohádky s Ivanem Trojam a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablko ze stromu poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! Hádka Petronela s Uriášem o jablko ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl s čertem musí jablko najít a přinést zpátky…

PÁTÁ LOĎ / režie: Iveta Grófová

Příběh dětí, které se bezpečněji než doma cítí na ulici. Film na motivy úspěšné stejnojmenné knihy Moniky Kompaníkové. Příběh knihy je inspirován skutečnou událostí, která se před několika lety odehrála v Čechách.

ANI VE SNU / režie: Petr Oukropec

Laura se touží dostat do party parkouristů a spolu s nimi zdolávat překážky, které jí nastavuje městské prostředí. Parkouristé jsou mladí lidé, kteří se snaží posouvat hranice fyzických schopností vlastního těla v současném urbánním a industriálním světě.

PRAVÝ RYTÍŘ (TV film) / režie: Martin Dolenský

Mladík Vincent rád čte a maluje a je pravým opakem svého otce, vysloužilého rytíře, který má potřebu svého syna neustále kontrolovat a opatrovat. Dokonce jej doprovází i na zkušenou do světa. Na cestě se setkají s černokněžníkem, vystaví nebezpečí říši víl a musejí svoji chybu napravit. A také osvobodit i krásnou princeznu. Nakonec rytíř pochopí, že ne vše se dá vyřešit mečem, a Vincent si uvědomí, že se zlem je nutné bojovat.

SLÍBENÁ PRINCEZNA (TV film) / režie: Ivan Pokorný

Jde o původně lidové vyprávění Karla Jaromíra Erbena pod názvem Zlatovláska. Na začátku příběhu je kůže z kouzelného hada, kdo ji ochutná, porozumí řeči zvířat. Ochutná ji i zlý kníže Honorád. Usmyslí si, že chce zlatovlasou nevěstu a vyšle svého čeledína Jiříka, aby ji přivedl. Po řadě dobrodružných situací se Jiřík nakonec dostane až ke království, kde nejmladší ze dvanácti dcer je právě zlatovlasá princezna Radost. Aby i ji mohl odvést, musí Jiřík splnit nejen tři úkoly, ale především porazit svého soka, prohnaného piráta.

ZÁZRAČNÝ NOS (TV film) / režie: Stanislav Párnický

Princezna Diana se rozhodne podrobit lásku svého snoubence testu a ve snaze zjistit pravdu o jeho citech vypije zázračný elixír, po kterém jí ovšem proti všemu očekávání naroste dlouhý nos. Vydává se proto v přestrojení hledat kouzelníka, který jí nápoj věnoval.

MAZALOVÉ II – díly: Konec světa a Chůva z budoucnosti (TV film) / režie: Boris Arichtev

Druhá řada dětského seriálu. Mazalové jsou šílená rodinka zbohatlíků tvořená Hugem seniorem (Jan Hrušínský), Růženou (Mahulena Bočanová), Pavlínkou (Natálie Holíková) a Hugem juniorem (David Fišer). Byli přinuceni zůstat na hradě Oreb se strašidly, protože už nemají peníze přestěhovat se jinam.

Ostrov_robot II

Transformers

Poroty

1)      Dětská porota pro hraný film v obou věkových kategoriích – je složena z dětí ze základních a středních škol Karlovarského kraje.

2)      Dospělá porota pro hraný film v obou kategoriích – je složena z filmových a televizních profesionálů a odborníků z oblasti psychologie a pedagogiky.

3)      Dospělá porota pro dětskou a studentskou videotvorbu – je složena z filmových a televizních profesionálů a odborníků z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže.

4)      Dospělá porota pro dětskou televizní reportáž – je složena z tvůrců Zpráviček ČT:D, odborníků FSV UK, organizačního štábu FOH, novinářů nebo učitelů.

5)      Diváci v sále – bezprostřední hlasování po každém soutěžním filmu vhozením vstupenky do bedýnky označené 1, 2 nebo 3 (známkování jako ve škole).

 

Udělené ceny

KŘIŠŤÁLOVÝ ŠATON /hlavní cena festivalu/ v kategorii do 12 let – uděluje porota dětí a mladých; ocenění získala televizní pohádka Zázračný nos.

KŘIŠŤÁLOVÝ ŠATON /hlavní cena festivalu/ v kategorii od 13 do 18 let – uděluje porota dětí a mladých; ocenění získal film Pohádka pro Emu.

ZLATÝ DUDEK cena za nejlepší dívčí a chlapecký herecký výkon v kategoriích filmu a televizní tvorby – uděluje porota dětí a mladých; ocenění získala Ema Švábenská ve filmu Pohádky pro Emu a Filip Antonio ve filmu Špunti na vodě.

CENA DĚTSKÉHO DIVÁKA za nejlepší audiovizuální dílo – na základě hlasování diváků; ocenění získal film Anděl Páně 2.

CENA OTY HOFMANA za nejlepší dílo nebo dílčí přínos v kategorii do 12 let – uděluje dospělá porota; ocenění získal film Anděl Páně 2.

CENA OTY HOFMANA za nejlepší dílo nebo dílčí přínos v kategorii od 13 do 18 let – uděluje dospělá porota.

CENA OTY HOFMANA za nejlepší dětskou videotvorbu – uděluje dospělá porota.

CENA OTY HOFMANA za nejlepší studentskou tvorbu – uděluje dospělá porota; ocenění získaly Obrazy, pohádky a sny.

CENA ZPRÁVIČEK ČT :D za nejlepší dětskou televizní reportáž – uděluje dospělá porota; ocenění získala reportáž Tučňáci v Rudolfinu Multimediální tvůrčí dílny MTD působící při ZŠ pro sluchově postižené v Radlicích.

ZVLÁŠTNÍ CENA DOSPĚLÉ POROTY audiovizuálnímu dílu s nejvýraznějším morálním akcentem – uděluje dospělá porota; ocenění získal film Pátá loď.

Dospělá porota má možnost udělit čestná uznání; získala je Vanessa Szamuhelová za herecký výkon ve filmu Pátá loď a Tomáš Sysel za kameru ve snímku Ani ve snu.

(Porota může podle svého zvážení ceny neudělit.)

 

Děti a média

Na medializaci festivalu se podílejí samy děti. Výstupy z dětských redakcí televize a novin, které po dobu festivalu působí přímo v Ostrově, se stávají součástí vysílání některých rozhlasových stanic, kabelových televizí a zpravodajských serverů.

V rámci festivalu působí redakce Dětské televize a vycházejí Dětské noviny (v elektronické i tištěné podobě). Děti tak samy tvoří denní zpravodajství, které je prezentováno ve vysílání ostrovské kabelové televize.

Cílem této mediální činnosti je zejména zvýšení jejich mediální gramotnosti v souladu s mediální výchovou na školách. Za tímto účelem je od roku 2004 praktická činnost dětí doplněna semináři a besedami.

  • Dětská Televize Liberec (DTV) – formou natáčení vlastních autorských pořadů seznamuje s tím, jak média zpracovávají informace a jak s nimi zacházejí. Informace o činnosti: na www.dtv-liberec.cz. Z festivalu přináší DTV denní zpravodajství, na jehož tvorbě se podílejí členové několika redakcí.
  • MTD (Multimediální tvůrčí dílna) – vznikla jako volnočasová aktivita pro neslyšící při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Výmolova, Praha 5. Tvorba dětí je promítána ve školní televizi ve vestibulu školy. Vybraná tvorba je umisťována prostřednictvím youtube na internet, aby byla dostupná i dalším neslyšícím. Jedná se o natáčení různých dokumentů ze společenských událostí neslyšících apod.
  • MB MEDIA – hlavní činností studia je výroba dokumentů, reklam, zpracování videoprezentací firem, tvorba reklamních videopořadů, zpravodajství, pořízení a zpracování videozáznamů, videoprojekce; www.mb-media.cz.
  • NOVINY – festivalový zpravodaj Ostroviny tvoří nový redakční kolektiv z pražského Gymnázia bratří Čapků (čtyřleté soukromé gymnázium v Praze 10 – Hostivaři; www.gymnaziumbc.cz). Součástí zájmové činnosti studentů je i vydávání vlastního časopisu.

Mediální výchova

V rámci letošního ročníku Festivalu Oty Hofmana se konal seminář věnovaný mediální výchově. Úvodní slovo měl člen Rady Marek Poledníček.

Prvním prezentujícím byl odborník na mediální vzdělávání Radim Wolák, který s žáky druhého stupně základní školy diskutoval možnosti mediální gramotnosti na praktickém základu – žáci se pokoušeli na příkladu svých mladších sourozenců sami pojmenovat, jak by se mělo zacházet s médii.

Následovala prezentace vyučujících z FZŠ Mezi Školami, kteří (především Petr Kubička) diváky seznámili s aktuálním stavem mediální výchovy na zmíněné pražské ZŠ. Přítomným také pustili konkrétní ukázky mediální tvorby samotných žáků.

Třetí část semináře byla již koncipována pro studenty místního gymnázia a zaměřovala se na problematiku dezinformací a mediální manipulace. Tento příspěvek připravily a prezentovaly zaměstnankyně Úřadu Rady Madla Junová a Zuzana Veselková.

Po teoretickém úvodu, v němž byly vymezeny pojmy nezbytné pro následující rozpravu, byla pozornost zaměřena především na společné nacházení manipulativních postupů v mediálních obsazích.

Spolu se studenty byly – převážně na audiovizuálních mediálních obsazích – definovány problematické nebo i záměrně zkreslující, případně k určitému rozhodnutí návodné praktiky, jichž se tvůrci mediálních obsahů dopouštějí.

 

- ZPĚT -
predchozí
30. 11. 2018

Rozhovor s předsedou RRTV, Ivanem Krejčím, nejen o webu Děti a média

Pane předsedo, web Děti a média, který RRTV provozuje už více než šest let, vznikl jako projekt, jehož cílem je nabízet informace rodičům a všem dalším, kteří se bojí negativního vlivu médií na děti. Myslíte, že tento úkol web plní? Věřím, že ano. Prostřednictvím webu se snažíme poskytovat širokou…
22. 11. 2018

50. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana. Letos to byl již jubilejní 50. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
5. 11. 2018

Audio obsah ohrožující dětské posluchače ve vysílání Českého rozhlasu

Program Český rozhlas 3 – Vltava pro své posluchače v červenci a srpnu 2018 připravil „africké léto“. Do vysílání zařazoval pořady, jimiž chtěl, dle svého vyjádření, vzdát hold pestrosti afrického kontinentu, jeho exotické a bezbřehé imaginaci. Český rozhlas záměr propagoval slovy: „Necháme si…
26. 10. 2018

Rodičovský průvodce digitálním světem

„Mediální mámy a digitální tátové“ to je titul nové publikace, která zkoumá vliv moderních komunikačních technologií na děti a dospívající. Autorkou knihy je dr. Yalda T. Uhls, psycholožka a sama matka dvou teenagerů.
19. 10. 2018

Podnětný článek v časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC o agresi on-line

V srpnovém čísle české mutace populárně-naučného měsíčníku NATIONAL GEOGRAPHIC vyšel v sekci „Objevujte | Aktuální téma – Vysvětlení každodenních divů a záhad kolem nás“ (s. 4–8) zajímavý článek „Jsme tak zlí, jak ukazujeme on-line?“ od badatele Agustína Fuentese, profesora antropologie na…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media