29. 11. 2017

Budoucnost ochrany dětských diváků

Stále častěji lze slýchat ve veřejném prostoru, že regulace televizního vysílání, jejímž cílem je chránit děti před rizikovými pořady, je anachronismus. Kritici regulace argumentují tím, že pokud se dítě jen pár kliky na internetu dostane prakticky k jakémukoli obsahu, je dohled nad tím, aby před 22. hodinou v televizi nebyl zařazen ohrožující pořad, zbytečný a šikanózní.

Jako protiváha těchto postojů se ovšem neméně často zmiňuje nezbytnost plošné regulace všech technických platforem, které umožňují přístup k audiovizuálním obsahům. Zastánci regulace zdůrazňují, že lavinovité, zdánlivě nezvládnutelné, šíření nejrůznějších typů rizikových obsahů nemůže a nesmí být důvodem k rezignaci na ochranu dětí, ale naopak musí být impulsem k nalezení nových efektivních opatření.

Zásadním aktérem, zastávajícím tento názor, je poradní orgán Evropské komise Evropská skupina regulátorů audiovisuálních služeb (ERGA).

ERGA v nedávné době vydala zprávu, která shrnuje současný stav ochrany dětí a mladistvých v audiovizuální oblasti v rámci EU a současně identifikuje budoucí trendy, které bude nezbytné reflektovat v připravované novele Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, což je základní evropská právní úprava nastavující standardy ochrany nezletilých diváků.

ERGA si je vědoma toho, že tempo technologického vývoje je natolik rychlé, že vždy bude předbíhat legislativní proces, a proto novelizace příslušných právních úprav zákonitě nestihnou reagovat na nové technické prostředky, které by měly být do regulace zahrnuty.

ERGA však zdůrazňuje, že technologický vývoj, který na jedné straně přináší zcela nová rizika, nabízí i nové technické možnosti, jak chránit děti a mladistvé. Moderní technické prostředky mohou do značné míry automatizovaně plnit zadání, spojená s ochranou dětských diváků, která dosud ležela na samotných médiích. Digitální prostředky jako například aplikace, webové rozhraní nebo HbbTV nabízí rodičům kontrolu prostřednictvím filtrování a blokování obsahu.

Lze se domnívat, že technická opatření (PIN kódy, aplikace) budou do budoucna hrát v ochraně dětských diváků velice významnou roli. Klasické prvky ochrany, jako je omezení přístupu prostřednictvím umístění v rámci denního programu či labelling pořadů, ale dozajista zůstanou zachovány.

Jako pozitivum lze shledat, že zmíněná zpráva ERGA dokládá, že jak provozovatelé televizního vysílání, tak i poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (video-on demand) si uvědomují zodpovědnost, kterou mají vůči svým divákům. Většina z hráčů na audiovizuálním trhu již používá základní opatření k ochraně dětí a mladistvých, a to i pro technické platformy, u nichž to dosud není legislativně podchyceno.

Naopak jako negativní hodnotí zpráva ERGA absenci standardizace ochrany dětských diváků napříč subjekty na trhu. ERGA se proto chce v budoucnu zaměřit na prosazení koordinace kroků mezi subjekty, tvořícími všechny stupně žebříčku tvorby a šíření mediálního obsahu. ERGA dále zdůrazňuje, že při všech krocích je třeba mít na paměti, že ochrana dětí a mladistvých v rámci mediální sféry je pouze součástí většího problému jejich celkové ochrany v digitálním světě jako takovém, a proto by vždy měla být nahlížena v tomto širším kontextu.

 

- ZPĚT -
predchozí
27. 9. 2018

ČISTIČI – film o lidech, kteří „uklízí“ virtuální odpad, a kteří viděli všechno

Již dříve jsme čtenáře webu Děti a média informovali o zajímavých dokumentárních filmech, které se nějakým způsobem týkají médií. Nyní budeme věnovat pozornost filmu Čističi (The Cleaners) německých režisérů Hanse Blocka a Moritze Riesewiecka o lidech, kteří vyhledávají a mažou na internetu závadný…
20. 9. 2018

Seznam se bezpečně

Stále více firem si uvědomuje svou společenskou zodpovědnost a věnuje značnou pozornost projektům, které nemají za účel generování zisku a zvyšování hospodářských výsledků, ale jejich cílem je pomáhat a prospívat veřejnosti. Příkladem je společnost Seznam, která připravila projekt s názvem Seznam…
14. 8. 2018

Začíná éra soustavného budování sítí mediální gramotnosti

Instituce sdružující evropské regulátory pro oblast audiovizuálních mediálních služeb EPRA (European Platform of Regulation Authorities) na svém 47. setkání, které proběhlo v květnu v Lucemburku, přijala finální podobu dokumentu nazvaného “Sítě mediální gramotnosti – pokyny“. Jedná se o dokument,…
24. 7. 2018

Ohrožující obsah ve vysílání do zahraničí

Čtenáři webu Děti a média jsou pravidelně informováni o případech, kdy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zasáhla vůči provozovatelům, kteří do svého vysílání v chráněném čase mezi 6. a 22. hodinou zařadili obsah, který má potenciál ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí…
16. 7. 2018

Evropské hodnoty: Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR

Think-tank Evropské hodnoty zveřejnil před několika týdny studii Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR, kterou zpracoval vyučující pražského Gymnázia Na Zatlance a spoluzakladatel Aliance pro otevřené vzdělávání Michal Kaderka.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media