29. 11. 2017

Budoucnost ochrany dětských diváků

Stále častěji lze slýchat ve veřejném prostoru, že regulace televizního vysílání, jejímž cílem je chránit děti před rizikovými pořady, je anachronismus. Kritici regulace argumentují tím, že pokud se dítě jen pár kliky na internetu dostane prakticky k jakémukoli obsahu, je dohled nad tím, aby před 22. hodinou v televizi nebyl zařazen ohrožující pořad, zbytečný a šikanózní.

Jako protiváha těchto postojů se ovšem neméně často zmiňuje nezbytnost plošné regulace všech technických platforem, které umožňují přístup k audiovizuálním obsahům. Zastánci regulace zdůrazňují, že lavinovité, zdánlivě nezvládnutelné, šíření nejrůznějších typů rizikových obsahů nemůže a nesmí být důvodem k rezignaci na ochranu dětí, ale naopak musí být impulsem k nalezení nových efektivních opatření.

Zásadním aktérem, zastávajícím tento názor, je poradní orgán Evropské komise Evropská skupina regulátorů audiovisuálních služeb (ERGA).

ERGA v nedávné době vydala zprávu, která shrnuje současný stav ochrany dětí a mladistvých v audiovizuální oblasti v rámci EU a současně identifikuje budoucí trendy, které bude nezbytné reflektovat v připravované novele Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, což je základní evropská právní úprava nastavující standardy ochrany nezletilých diváků.

ERGA si je vědoma toho, že tempo technologického vývoje je natolik rychlé, že vždy bude předbíhat legislativní proces, a proto novelizace příslušných právních úprav zákonitě nestihnou reagovat na nové technické prostředky, které by měly být do regulace zahrnuty.

ERGA však zdůrazňuje, že technologický vývoj, který na jedné straně přináší zcela nová rizika, nabízí i nové technické možnosti, jak chránit děti a mladistvé. Moderní technické prostředky mohou do značné míry automatizovaně plnit zadání, spojená s ochranou dětských diváků, která dosud ležela na samotných médiích. Digitální prostředky jako například aplikace, webové rozhraní nebo HbbTV nabízí rodičům kontrolu prostřednictvím filtrování a blokování obsahu.

Lze se domnívat, že technická opatření (PIN kódy, aplikace) budou do budoucna hrát v ochraně dětských diváků velice významnou roli. Klasické prvky ochrany, jako je omezení přístupu prostřednictvím umístění v rámci denního programu či labelling pořadů, ale dozajista zůstanou zachovány.

Jako pozitivum lze shledat, že zmíněná zpráva ERGA dokládá, že jak provozovatelé televizního vysílání, tak i poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (video-on demand) si uvědomují zodpovědnost, kterou mají vůči svým divákům. Většina z hráčů na audiovizuálním trhu již používá základní opatření k ochraně dětí a mladistvých, a to i pro technické platformy, u nichž to dosud není legislativně podchyceno.

Naopak jako negativní hodnotí zpráva ERGA absenci standardizace ochrany dětských diváků napříč subjekty na trhu. ERGA se proto chce v budoucnu zaměřit na prosazení koordinace kroků mezi subjekty, tvořícími všechny stupně žebříčku tvorby a šíření mediálního obsahu. ERGA dále zdůrazňuje, že při všech krocích je třeba mít na paměti, že ochrana dětí a mladistvých v rámci mediální sféry je pouze součástí většího problému jejich celkové ochrany v digitálním světě jako takovém, a proto by vždy měla být nahlížena v tomto širším kontextu.

 

- ZPĚT -
predchozí
16. 7. 2018

Evropské hodnoty: Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR

Think-tank Evropské hodnoty zveřejnil před několika týdny studii Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR, kterou zpracoval vyučující pražského Gymnázia Na Zatlance a spoluzakladatel Aliance pro otevřené vzdělávání Michal Kaderka.
22. 6. 2018

Děti a rozhlasové vysílání

Poslední květnovou středu proběhla v rámci zlínského filmového festivalu konference Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Média dětem, média s dětmi, která se tematicky zaměřila na děti a rozhlasové vysílání.
14. 6. 2018

Fake news, pravda a lež aneb pár zajímavých odkazů

Problematice fake news a mediální manipulaci se na webu Děti a média věnujeme často. Tentokrát jsme pro Vás připravili výběr odkazů na řadu zajímavých článků, které se tématy dezinformací, hoaxů, fake news či konspiračních teorií zabývají.
5. 6. 2018

Upozornění na porušení zákona v souvislosti s odvysílanými autentickými záběry

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém zasedání dne 10. dubna 2018 rozhodla upozornit tři provozovatele televizního vysílání na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. v reakci na odvysílání amatérských záběrů, které mohly mít negativní dopad na psychický vývoj dětských…
11. 5. 2018

Třetí ročník konference Média dětem, média s dětmi bude věnován rozhlasu

Letošní ročník konference Média dětem, média s dětmi, pořádaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2018, se tentokrát zaměří na vztah dětí a rozhlasového vysílání. Bude se zamýšlet nad tím, co rádio nabízí dnešním dětem, a to nejen jako posluchačům, ale také jako…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media