6. 10. 2017

Budoucnost mediální výchovy v České republice

Ve druhé polovině roku 2017 a na začátku roku 2018 probíhá na půdě Senátu parlamentu České republiky série odborných seminářů s názvem Budoucnost mediální výchovy v České republice. Pořadateli seminářů jsou Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a občanským sdružením Téma dne.

V rámci prvního semináře, který se uskutečnil 12. září 2017, diskutovali akademici a odborníci o problémech a výzvách mediální výchovy, o vztazích mezi teoretickými koncepty mediálního vzdělávání a o možnostech spolupráce napříč obory. Druhý seminář dne 19. září 2017, pod názvem „K rozvoji mediální gramotnosti v České republice“, poskytl prostor k výměně názorů a zkušeností k rozvoji mediální gramotnosti ze strany státních orgánů a institucí, vzdělávacích zařízení a organizací, které jim jsou v mediálně vzdělávacích aktivitách nápomocné, a organizací, které se věnují mimoškolnímu a celoživotnímu vzdělávání v oblasti médií.

Poslední seminář, který proběhne začátkem roku 2018, naváže na oba předcházející a umožní diskusi o možnostech zlepšení stávajícího stavu s politickými představiteli a zainteresovanou veřejností.

Výstupem všech seminářů by měla být podrobná analýza nashromážděných podkladů a informací, na jejímž základě vznikne zpráva, která poskytne nejen komplexní shrnutí současného stavu, ale nabídne i doporučení pro další aktivity a postupy v oblasti zvyšování mediální gramotnosti.

Výsledná zpráva je od zainteresovaných aktérů s netrpělivostí očekávána, jelikož dosud v oblasti mediálního vzdělávání přetrvává značná nekoncepčnost a roztříštěnost. Důkazem tohoto stavu je i fakt, že v České republice dosud nepanuje shoda na výstižné a univerzální definici mediální gramotnosti.

Nakolik akutní je plošné zvyšování mediální gramotnosti populace České republiky prokazuje i v loňském roce ministerstvem vnitra zveřejněný Audit národní bezpečnosti. Ten jako jeden z úkolů, bezprostředně souvisejících s bezpečností státu, formuloval nezbytnost doplnění vzdělávacích programů školského systému o prvky k posílení mediální gramotnosti.

 

- ZPĚT -
predchozí
7. 3. 2018

Dvě knižní novinky o propagandě a dezinformacích

Není náhodou, že se web Děti a média zejména v posledních měsících opakovaně vrací k tématu dezinformací, mediální manipulace a propagandy, a to jak na internetu, tak bohužel stále častěji i v tradičních médiích. V nedávné době jsme čtenáře webu informovali o pozoruhodném projektu studentů…
28. 2. 2018

V Německu platí zákon o odstraňování protiprávního obsahu na sociálních sítích

Celosvětová eskalace nenávistného a protiprávního obsahu na sociálních sítích vyvolala zcela zásadní diskusi o tom, zda a jak takovýto obsah regulovat a eliminovat. Tato diskuse ovšem přináší nevyhnutelný konflikt mezi právem na ochranu před protiprávním obsahem a svobodou slova. Zastánci obou…
26. 2. 2018

Rešerše kriminálních seriálů v televizním vysílání VI

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas čtenáře webu Děti a média seznámit s výsledky rešerše kriminálních pořadů za další rok – tedy za rok uplynulý rok 2017. S obdobnou rešerší kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních programů se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání seznámila…
20. 2. 2018

Film Prokletí domu slunečnic byl pro děti ohrožující

Na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání se obrátil televizní divák, který dne 25. listopadu 2017 v podvečerních hodinách sledoval na programu AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE film Prokletí domu slunečnic.
13. 2. 2018

Upoutávka na pořad Halloween nebyla vhodná pro děti

Provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. zařadil dne 28. října 2017 ve 12.23 hodin do vysílání programu Prima COOL upoutávku na horor Halloween.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media