6. 10. 2017

Budoucnost mediální výchovy v České republice

Ve druhé polovině roku 2017 a na začátku roku 2018 probíhá na půdě Senátu parlamentu České republiky série odborných seminářů s názvem Budoucnost mediální výchovy v České republice. Pořadateli seminářů jsou Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a občanským sdružením Téma dne.

V rámci prvního semináře, který se uskutečnil 12. září 2017, diskutovali akademici a odborníci o problémech a výzvách mediální výchovy, o vztazích mezi teoretickými koncepty mediálního vzdělávání a o možnostech spolupráce napříč obory. Druhý seminář dne 19. září 2017, pod názvem „K rozvoji mediální gramotnosti v České republice“, poskytl prostor k výměně názorů a zkušeností k rozvoji mediální gramotnosti ze strany státních orgánů a institucí, vzdělávacích zařízení a organizací, které jim jsou v mediálně vzdělávacích aktivitách nápomocné, a organizací, které se věnují mimoškolnímu a celoživotnímu vzdělávání v oblasti médií.

Poslední seminář, který proběhne začátkem roku 2018, naváže na oba předcházející a umožní diskusi o možnostech zlepšení stávajícího stavu s politickými představiteli a zainteresovanou veřejností.

Výstupem všech seminářů by měla být podrobná analýza nashromážděných podkladů a informací, na jejímž základě vznikne zpráva, která poskytne nejen komplexní shrnutí současného stavu, ale nabídne i doporučení pro další aktivity a postupy v oblasti zvyšování mediální gramotnosti.

Výsledná zpráva je od zainteresovaných aktérů s netrpělivostí očekávána, jelikož dosud v oblasti mediálního vzdělávání přetrvává značná nekoncepčnost a roztříštěnost. Důkazem tohoto stavu je i fakt, že v České republice dosud nepanuje shoda na výstižné a univerzální definici mediální gramotnosti.

Nakolik akutní je plošné zvyšování mediální gramotnosti populace České republiky prokazuje i v loňském roce ministerstvem vnitra zveřejněný Audit národní bezpečnosti. Ten jako jeden z úkolů, bezprostředně souvisejících s bezpečností státu, formuloval nezbytnost doplnění vzdělávacích programů školského systému o prvky k posílení mediální gramotnosti.

 

- ZPĚT -
predchozí
16. 7. 2018

Evropské hodnoty: Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR

Think-tank Evropské hodnoty zveřejnil před několika týdny studii Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR, kterou zpracoval vyučující pražského Gymnázia Na Zatlance a spoluzakladatel Aliance pro otevřené vzdělávání Michal Kaderka.
22. 6. 2018

Děti a rozhlasové vysílání

Poslední květnovou středu proběhla v rámci zlínského filmového festivalu konference Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Média dětem, média s dětmi, která se tematicky zaměřila na děti a rozhlasové vysílání.
14. 6. 2018

Fake news, pravda a lež aneb pár zajímavých odkazů

Problematice fake news a mediální manipulaci se na webu Děti a média věnujeme často. Tentokrát jsme pro Vás připravili výběr odkazů na řadu zajímavých článků, které se tématy dezinformací, hoaxů, fake news či konspiračních teorií zabývají.
5. 6. 2018

Upozornění na porušení zákona v souvislosti s odvysílanými autentickými záběry

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém zasedání dne 10. dubna 2018 rozhodla upozornit tři provozovatele televizního vysílání na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. v reakci na odvysílání amatérských záběrů, které mohly mít negativní dopad na psychický vývoj dětských…
11. 5. 2018

Třetí ročník konference Média dětem, média s dětmi bude věnován rozhlasu

Letošní ročník konference Média dětem, média s dětmi, pořádaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2018, se tentokrát zaměří na vztah dětí a rozhlasového vysílání. Bude se zamýšlet nad tím, co rádio nabízí dnešním dětem, a to nejen jako posluchačům, ale také jako…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media