6. 10. 2017

Budoucnost mediální výchovy v České republice

Ve druhé polovině roku 2017 a na začátku roku 2018 probíhá na půdě Senátu parlamentu České republiky série odborných seminářů s názvem Budoucnost mediální výchovy v České republice. Pořadateli seminářů jsou Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a občanským sdružením Téma dne.

V rámci prvního semináře, který se uskutečnil 12. září 2017, diskutovali akademici a odborníci o problémech a výzvách mediální výchovy, o vztazích mezi teoretickými koncepty mediálního vzdělávání a o možnostech spolupráce napříč obory. Druhý seminář dne 19. září 2017, pod názvem „K rozvoji mediální gramotnosti v České republice“, poskytl prostor k výměně názorů a zkušeností k rozvoji mediální gramotnosti ze strany státních orgánů a institucí, vzdělávacích zařízení a organizací, které jim jsou v mediálně vzdělávacích aktivitách nápomocné, a organizací, které se věnují mimoškolnímu a celoživotnímu vzdělávání v oblasti médií.

Poslední seminář, který proběhne začátkem roku 2018, naváže na oba předcházející a umožní diskusi o možnostech zlepšení stávajícího stavu s politickými představiteli a zainteresovanou veřejností.

Výstupem všech seminářů by měla být podrobná analýza nashromážděných podkladů a informací, na jejímž základě vznikne zpráva, která poskytne nejen komplexní shrnutí současného stavu, ale nabídne i doporučení pro další aktivity a postupy v oblasti zvyšování mediální gramotnosti.

Výsledná zpráva je od zainteresovaných aktérů s netrpělivostí očekávána, jelikož dosud v oblasti mediálního vzdělávání přetrvává značná nekoncepčnost a roztříštěnost. Důkazem tohoto stavu je i fakt, že v České republice dosud nepanuje shoda na výstižné a univerzální definici mediální gramotnosti.

Nakolik akutní je plošné zvyšování mediální gramotnosti populace České republiky prokazuje i v loňském roce ministerstvem vnitra zveřejněný Audit národní bezpečnosti. Ten jako jeden z úkolů, bezprostředně souvisejících s bezpečností státu, formuloval nezbytnost doplnění vzdělávacích programů školského systému o prvky k posílení mediální gramotnosti.

 

- ZPĚT -
predchozí
30. 11. 2017

49. Dětský filmový festival Oty Hofmana

Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana, tentokráte již jeho 49. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou filmů…
29. 11. 2017

Budoucnost ochrany dětských diváků

Stále častěji lze slýchat ve veřejném prostoru, že regulace televizního vysílání, jejímž cílem je chránit děti před rizikovými pořady, je anachronismus. Kritici regulace argumentují tím, že pokud se dítě jen pár kliky na internetu dostane prakticky k jakémukoli obsahu, je dohled nad tím, aby před…
31. 10. 2017

Samoregulace reklamy na alkohol

V nedávné době web Děti a média informoval o efektivitě samoregulačních opatření, jejichž cílem je omezit vliv reklamy propagující sladké, slané a tučné potraviny na dětské spotřebitele. Je třeba zmínit, že rovněž někteří výrobci alkoholu jsou si vědomi své společenské odpovědnosti.
20. 10. 2017

Odolávat propagandě je celospolečenským zájmem

V nedávné době jsme se na webu Děti a média zamýšleli nad novými riziky, která média přinášejí pro dnešní generaci dětí a dospívajících. Zaměřili jsme se na problematiku návodnosti mediálně zprostředkovaného rizikového chování. Dnes se chceme věnovat nebezpečím, která jsou rovněž novým fenoménem…
6. 10. 2017

Budoucnost mediální výchovy v České republice

Ve druhé polovině roku 2017 a na začátku roku 2018 probíhá na půdě Senátu parlamentu České republiky série odborných seminářů s názvem Budoucnost mediální výchovy v České republice. Pořadateli seminářů jsou Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media