6. 10. 2017

Budoucnost mediální výchovy v České republice

Ve druhé polovině roku 2017 a na začátku roku 2018 probíhá na půdě Senátu parlamentu České republiky série odborných seminářů s názvem Budoucnost mediální výchovy v České republice. Pořadateli seminářů jsou Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a občanským sdružením Téma dne.

V rámci prvního semináře, který se uskutečnil 12. září 2017, diskutovali akademici a odborníci o problémech a výzvách mediální výchovy, o vztazích mezi teoretickými koncepty mediálního vzdělávání a o možnostech spolupráce napříč obory. Druhý seminář dne 19. září 2017, pod názvem „K rozvoji mediální gramotnosti v České republice“, poskytl prostor k výměně názorů a zkušeností k rozvoji mediální gramotnosti ze strany státních orgánů a institucí, vzdělávacích zařízení a organizací, které jim jsou v mediálně vzdělávacích aktivitách nápomocné, a organizací, které se věnují mimoškolnímu a celoživotnímu vzdělávání v oblasti médií.

Poslední seminář, který proběhne začátkem roku 2018, naváže na oba předcházející a umožní diskusi o možnostech zlepšení stávajícího stavu s politickými představiteli a zainteresovanou veřejností.

Výstupem všech seminářů by měla být podrobná analýza nashromážděných podkladů a informací, na jejímž základě vznikne zpráva, která poskytne nejen komplexní shrnutí současného stavu, ale nabídne i doporučení pro další aktivity a postupy v oblasti zvyšování mediální gramotnosti.

Výsledná zpráva je od zainteresovaných aktérů s netrpělivostí očekávána, jelikož dosud v oblasti mediálního vzdělávání přetrvává značná nekoncepčnost a roztříštěnost. Důkazem tohoto stavu je i fakt, že v České republice dosud nepanuje shoda na výstižné a univerzální definici mediální gramotnosti.

Nakolik akutní je plošné zvyšování mediální gramotnosti populace České republiky prokazuje i v loňském roce ministerstvem vnitra zveřejněný Audit národní bezpečnosti. Ten jako jeden z úkolů, bezprostředně souvisejících s bezpečností státu, formuloval nezbytnost doplnění vzdělávacích programů školského systému o prvky k posílení mediální gramotnosti.

 

- ZPĚT -
predchozí
6. 10. 2017

Budoucnost mediální výchovy v České republice

Ve druhé polovině roku 2017 a na začátku roku 2018 probíhá na půdě Senátu parlamentu České republiky série odborných seminářů s názvem Budoucnost mediální výchovy v České republice. Pořadateli seminářů jsou Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy…
20. 9. 2017

Samoregulace reklamy na nezdravé potraviny je efektivní

Web Děti a média se již po několik let pravidelně vrací k problematice ochrany dětských spotřebitelů před dopady reklamy na sladké, slané a tučné potraviny. Evropská komise apeluje na členské státy EU, aby věnovaly zvýšenou pozornost zejména důsledkům reklamy na tyto skupiny potravin, spočívajícím…
11. 9. 2017

Nepodceňujme riziko nápodoby

O rizicích, která média představují pro děti a dospívající, web Děti a média informuje pravidelně. V souvislosti s překotným vývojem komunikačních technologií se ale i rizika proměňují. Mění se i pohled veřejnosti a odborníků na to, před čím děti chránit a jak.
31. 8. 2017

Konference v Cartageně poskytla globální pohled na mediální vzdělávání

V červenci tohoto roku se v rámci doprovodného programu konference Mezinárodní asociace pro výzkum médií a komunikace (IAMCR) uskutečnila v kolumbijské Cartageně konference nazvaná „Global Shifts in Media Education: Where are we now?“ (Globální posuny mediálního vzdělávání: současný stav).
21. 8. 2017

Přednáška Regulace, nebo cenzura? na Letní filmové škole

Do letošního ročníku Letní filmové školy byla zařazena přednáška Vilmy Huškové a Jiřího Hadaše Regulace, nebo cenzura?, která proběhla 31. 7. 2017 v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Jejím cílem bylo seznámit zejména mladé účastníky LFŠ s principy cenzury a regulace v audiovizi a s rozdíly mezi…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media