23. 1. 2014

Den bezpečnějšího internetu 2014

Letošní ročník Dne bezpečnějšího internetu, který proběhne 11. února 2014, bude již jedenáctým v pořadí. Tentokráte bude provázen mottem „Vytvořme společně lepší internet…“ a stejně jako v minulosti bude v souvislosti s ním organizována řada osvětových aktivit.

K těm tradičním patří soutěž pro kolektivy škol, knihoven, dětských domovů apod. a také soutěž pro jednotlivce, zejména žáky a studenty, organizovaná Národním centrem bezpečnějšího internetu a Linkou bezpečí.  

Pokud organizátoři uspořádají jakoukoliv osvětovou aktivitu (besedu s žáky, výtvarnou nebo vědomostní soutěž, přednášku či diskusi, natočí video na téma bezpečného internetu apod.),  o své aktivitě  informují  e-mailem na info@saferinternet.cz, prolinkují své webové stránky s informacemi o kampani Dne bezpečnějšího internetu, budou následně zařazeni do slosování o hodnotné ceny (herní konzoli xBox, mobilní telefon, software, knihy, exkurzi do ČT atd.). Překvapením bude celonárodní vyvrcholení kampaně. Uzávěrka proběhne koncem března, vítězové budou slosováni v první půli dubna a hlavní cena bude výherci předána v rámci tradiční konference Národního centra bezpečnějšího internetu v Senátu Parlamentu ČR, která je plánována na květen 2014.

 banner

U příležitosti Dne bezpečnějšího internetu bude, pod záštitou Národního centra bezpečnějšího internetu, na trh uvedena kniha „Hustej INTERNET“, autorek Lenky Eckertové a Lucie Seifertové.

Záměrem knihy je poučit děti o online rizicích, prevenci a řešení problémů zábavnou formou. Kniha je určena především pro cílovou skupinu dětí, zhruba ve věku 4.–6. třídy ZŠ (s přesahem níž i výš), ale též pro jejich rodiče a pečující dospělé: učitele, družináře, knihovníky apod. Obsah vychází ze zkušeností, které Lenka Eckertová sbírá při svém působení v Národním centru bezpečnějšího internetu i jako matka dvou dětí.

Text s příhodami ze života – doplněný vysvětlivkami pro méně zkušené uživatele internetu, a velké množství vtipných ilustrací provází děti nástrahami kyberprostoru. Těžištěm je znázornění situací, do nichž se dnešní děti skutečně dostávají a jsou nuceny je řešit – ať již s pomocí dospělých, anebo samy. Řeč je např. o kyberšikaně (šikana s využitím moderních komunikačních technologií), kybergroomingu (lákání na schůzku), hrách a závislosti, škodlivém softwaru, reklamě a nákupech, bezpečném využívání sociálních sítí (vysoké procento uživatelů Facebooku tvoří děti pod hranicí 13 let) atd. Hlavní postavou knihy je desetiletý Michal, který popisuje dění kolem své rodiny. Dětským způsobem komentuje absurdní situace a problémy, s nimiž se setkává na internetu i v reálném světě – ve vztahu k moderním technologiím.

hustej internet 

- ZPĚT -
predchozí
20. 7. 2016

Upoutávka na film Prci, prci, prcičky nebyla vhodná pro děti

Provozovatel programu Prima COOL byl Radou pro rozhlasové a televizní vysílání upozorněn na porušení zákonného ustanovení, které ukládá povinnost provozovatelů nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí…
11. 7. 2016

Óčko ohrozilo dětské diváky

V únoru tohoto roku zařazovala televize Óčko do svého vysílání upoutávku na soutěž „Ceny ARTUR“. Účastníci této soutěže natáčejí filmy o stopáži 3 až 5 minut na vybrané téma, resp. filmy vybraného žánru. V únoru tímto žánrem bylo DRAMA. Nejlepší natočené filmy jsou zařazeny do vysílání Óčka.…
30. 6. 2016

KONFERENCE MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI, ZLÍN

Dne 1. června 2016 se v rámci 56. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně – Zlín Film Festival – uskutečnila konference Média dětem, média s dětmi, která byla organizována Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.
28. 6. 2016

Nauč tetu na netu!

Česká televize připravila pro své malé diváky, a nejen je, nový seriál zaměřený na podporu mediálního vzdělání pod názvem Nauč tetu na netu! s podtitulem Dokážeš naučit rodiče pohybovat se v online světě?
8. 6. 2016

Nová studie mediální gramotnosti osob starších 15 let

V roce 2010 se rozšířila působnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o některé povinnosti v oblasti mediální gramotnosti. V době, kdy Rada byla novými povinnostmi pověřena, nebyly v ČR dostupné výsledky šetření, které by poskytovaly ucelenou informaci o tom, jaká je úroveň mediální…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media