23. 1. 2014

Den bezpečnějšího internetu 2014

Letošní ročník Dne bezpečnějšího internetu, který proběhne 11. února 2014, bude již jedenáctým v pořadí. Tentokráte bude provázen mottem „Vytvořme společně lepší internet…“ a stejně jako v minulosti bude v souvislosti s ním organizována řada osvětových aktivit.

K těm tradičním patří soutěž pro kolektivy škol, knihoven, dětských domovů apod. a také soutěž pro jednotlivce, zejména žáky a studenty, organizovaná Národním centrem bezpečnějšího internetu a Linkou bezpečí.  

Pokud organizátoři uspořádají jakoukoliv osvětovou aktivitu (besedu s žáky, výtvarnou nebo vědomostní soutěž, přednášku či diskusi, natočí video na téma bezpečného internetu apod.),  o své aktivitě  informují  e-mailem na info@saferinternet.cz, prolinkují své webové stránky s informacemi o kampani Dne bezpečnějšího internetu, budou následně zařazeni do slosování o hodnotné ceny (herní konzoli xBox, mobilní telefon, software, knihy, exkurzi do ČT atd.). Překvapením bude celonárodní vyvrcholení kampaně. Uzávěrka proběhne koncem března, vítězové budou slosováni v první půli dubna a hlavní cena bude výherci předána v rámci tradiční konference Národního centra bezpečnějšího internetu v Senátu Parlamentu ČR, která je plánována na květen 2014.

 banner

U příležitosti Dne bezpečnějšího internetu bude, pod záštitou Národního centra bezpečnějšího internetu, na trh uvedena kniha „Hustej INTERNET“, autorek Lenky Eckertové a Lucie Seifertové.

Záměrem knihy je poučit děti o online rizicích, prevenci a řešení problémů zábavnou formou. Kniha je určena především pro cílovou skupinu dětí, zhruba ve věku 4.–6. třídy ZŠ (s přesahem níž i výš), ale též pro jejich rodiče a pečující dospělé: učitele, družináře, knihovníky apod. Obsah vychází ze zkušeností, které Lenka Eckertová sbírá při svém působení v Národním centru bezpečnějšího internetu i jako matka dvou dětí.

Text s příhodami ze života – doplněný vysvětlivkami pro méně zkušené uživatele internetu, a velké množství vtipných ilustrací provází děti nástrahami kyberprostoru. Těžištěm je znázornění situací, do nichž se dnešní děti skutečně dostávají a jsou nuceny je řešit – ať již s pomocí dospělých, anebo samy. Řeč je např. o kyberšikaně (šikana s využitím moderních komunikačních technologií), kybergroomingu (lákání na schůzku), hrách a závislosti, škodlivém softwaru, reklamě a nákupech, bezpečném využívání sociálních sítí (vysoké procento uživatelů Facebooku tvoří děti pod hranicí 13 let) atd. Hlavní postavou knihy je desetiletý Michal, který popisuje dění kolem své rodiny. Dětským způsobem komentuje absurdní situace a problémy, s nimiž se setkává na internetu i v reálném světě – ve vztahu k moderním technologiím.

hustej internet 

- ZPĚT -
predchozí
19. 8. 2016

Projekt filmové výchovy CinEd

Mezinárodní program filmové výchovy CinEd si klade za cíl zpřístupnit evropské filmy mladým divákům ve věku 6–19 let. Partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů, která koordinuje tento program v České republice a zprostředkovává jej všem zájemcům.
11. 8. 2016

Film Mortal Instruments: Město z kostí byl zařazen do nevhodného vysílacího času

Na programu Nova Cinema byl 15. května 2016 od 11.20 hod. odvysílán film Mortal Instruments: Město z kostí. Na odvysílání filmu v dopoledních hodinách Radu pro rozhlasové a televizní vysílání upozornil rodič, který byl svědkem toho, jak zděšeně jeho dítě na některé scény filmu reagovalo. Na základě…
4. 8. 2016

Negativní vliv online marketingu na děti

V nedávné době byla zveřejněna Studie o dopadu marketingu prostřednictvím sociálních médií, online her a mobilních aplikací na chování dětí. Studie zpracovaná z podnětu Evropského parlamentu podrobně zkoumala dopady klamavé a agresivní reklamy na děti. Výzkum zjišťoval, jakým problémům děti čelí…
20. 7. 2016

Upoutávka na film Prci, prci, prcičky nebyla vhodná pro děti

Provozovatel programu Prima COOL byl Radou pro rozhlasové a televizní vysílání upozorněn na porušení zákonného ustanovení, které ukládá povinnost provozovatelů nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí…
11. 7. 2016

Óčko ohrozilo dětské diváky

V únoru tohoto roku zařazovala televize Óčko do svého vysílání upoutávku na soutěž „Ceny ARTUR“. Účastníci této soutěže natáčejí filmy o stopáži 3 až 5 minut na vybrané téma, resp. filmy vybraného žánru. V únoru tímto žánrem bylo DRAMA. Nejlepší natočené filmy jsou zařazeny do vysílání Óčka.…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media