23. 1. 2014

Den bezpečnějšího internetu 2014

Letošní ročník Dne bezpečnějšího internetu, který proběhne 11. února 2014, bude již jedenáctým v pořadí. Tentokráte bude provázen mottem „Vytvořme společně lepší internet…“ a stejně jako v minulosti bude v souvislosti s ním organizována řada osvětových aktivit.

K těm tradičním patří soutěž pro kolektivy škol, knihoven, dětských domovů apod. a také soutěž pro jednotlivce, zejména žáky a studenty, organizovaná Národním centrem bezpečnějšího internetu a Linkou bezpečí.  

Pokud organizátoři uspořádají jakoukoliv osvětovou aktivitu (besedu s žáky, výtvarnou nebo vědomostní soutěž, přednášku či diskusi, natočí video na téma bezpečného internetu apod.),  o své aktivitě  informují  e-mailem na info@saferinternet.cz, prolinkují své webové stránky s informacemi o kampani Dne bezpečnějšího internetu, budou následně zařazeni do slosování o hodnotné ceny (herní konzoli xBox, mobilní telefon, software, knihy, exkurzi do ČT atd.). Překvapením bude celonárodní vyvrcholení kampaně. Uzávěrka proběhne koncem března, vítězové budou slosováni v první půli dubna a hlavní cena bude výherci předána v rámci tradiční konference Národního centra bezpečnějšího internetu v Senátu Parlamentu ČR, která je plánována na květen 2014.

 banner

U příležitosti Dne bezpečnějšího internetu bude, pod záštitou Národního centra bezpečnějšího internetu, na trh uvedena kniha „Hustej INTERNET“, autorek Lenky Eckertové a Lucie Seifertové.

Záměrem knihy je poučit děti o online rizicích, prevenci a řešení problémů zábavnou formou. Kniha je určena především pro cílovou skupinu dětí, zhruba ve věku 4.–6. třídy ZŠ (s přesahem níž i výš), ale též pro jejich rodiče a pečující dospělé: učitele, družináře, knihovníky apod. Obsah vychází ze zkušeností, které Lenka Eckertová sbírá při svém působení v Národním centru bezpečnějšího internetu i jako matka dvou dětí.

Text s příhodami ze života – doplněný vysvětlivkami pro méně zkušené uživatele internetu, a velké množství vtipných ilustrací provází děti nástrahami kyberprostoru. Těžištěm je znázornění situací, do nichž se dnešní děti skutečně dostávají a jsou nuceny je řešit – ať již s pomocí dospělých, anebo samy. Řeč je např. o kyberšikaně (šikana s využitím moderních komunikačních technologií), kybergroomingu (lákání na schůzku), hrách a závislosti, škodlivém softwaru, reklamě a nákupech, bezpečném využívání sociálních sítí (vysoké procento uživatelů Facebooku tvoří děti pod hranicí 13 let) atd. Hlavní postavou knihy je desetiletý Michal, který popisuje dění kolem své rodiny. Dětským způsobem komentuje absurdní situace a problémy, s nimiž se setkává na internetu i v reálném světě – ve vztahu k moderním technologiím.

hustej internet 

- ZPĚT -
predchozí
25. 5. 2016

Jsem nahý aneb Tu fotku zveřejnila maminka

Co vše jsou lehkomyslní rodiče schopni udělat svým dětem? Ne, teď nemáme na mysli úraz z nedbalosti nebo dokonce týrání. Jde o něco mnohem subtilnějšího. O prosté zveřejňování fotografií na sociálních sítích nebo zájmových webech… Ovšem na těchto fotografiích se dítě nachází nějakým způsobem…
13. 5. 2016

Festival animovaného filmu ANIFILM 2016

Ve dnech 3. až 8. května 2016 se v Třeboni konal mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm pořádaný společností ANIFILM  a Občanským sdružením pro podporu animovaného filmu. Dle oficiálních internetových stránek akce (www.anifilm.cz) festival představuje aktuální trendy, postupy, technologie a…
15. 4. 2016

Konference Média dětem, média s dětmi v rámci zlínského festivalu

V rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2016 pořádá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání konferenci Média dětem, média s dětmi. Konference se zaměří na problematiku rozhlasového a televizního vysílání pro děti, na ochranu dětí před rizikovými mediálními obsahy a rovněž na audiovizuální tvorbu vytvářenou…
6. 4. 2016

Projekt primární prevence dětských úrazů "JežkovyVoči, aby nebyl malér!"

Až 350 000 dětí ročně musí být v ČR pro úraz odborně ošetřeno. Z toho okolo 37 tisíc úrazů končí hospitalizací, 250 až 300 dětí na následky zranění umírá.
4. 4. 2016

Nezapomínejme na riziko fyzického ohrožení dětského diváka

V souvislosti s rizikovými obsahy médií, které mohou mít negativní dopad na dětské diváky, se patrně nejčastěji hovoří o násilí a pornografii, přičemž zobrazování násilného chování, vražd a zohavených či zakrvácených obětí násilných činů jsou mediální prvky, které vůbec nejvíce zneklidňují…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media